Responsabilitatea pӑrinților (IV)

0
1016

Demonstreazӑ-i copilului tӑu cӑ Dumnezeu ȋi iubește pe toți oamenii ȋn mod egal, iar el va vedea holdele albe, gata pentru seceriș, pe care le-a vӑzut Mântuitorul nostru. (Ioan 3.16; Ioan 4.35)

Aratӑ-le copiilor tӑi prin exemplu cӑ mânia omului nu lucreazӑ neprihӑnirea lui Dumnezeu (Iacov 1.20) și vei fi ȋnceput sӑ-i conduci pe tӑrâmul insuficienței omului și a suveranitӑții lui Dumnezeu. Dumnezeu va conduce afacerile oamenilor conform voinței Lui desӑvârșite. Aratӑ-le amabilitatea și neprihӑnirea celor de pe urmӑ și le-ai arӑtat ușa spre mӑreție.

Ȋnvațӑ-i cӑ harul mântuitor al lui Dumnezeu este remediul Lui pentru pӑcat și greșealӑ ȋn fiecare inimӑ umanӑ și astfel le vei fi lӑsat drept moștenire adevӑratul motiv pentru recunoștințӑ. Aceasta le va deschide ușa binecuvântӑrii și a credinței. Dacӑ ei capӑtӑ o dragoste sincerӑ pentru adevӑr, ei se vor ȋndrepta spre ușa vieții veșnice.

© Gospel Tract & Bible Society

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.