Editoriale

Dumnezeu Suveranul – Capacitatea de a Sluji Lui

Foto von Daniel Gutko auf Unsplash

Conceptul de suveranitate a lui Dumnezeu este unul fundamental în teologia creștină. El afirmă că Dumnezeu este conducătorul suprem al universului, având control absolut peste toate aspectele creației sale. Această realitate are implicații profunde pentru viața fiecărui credincios, inclusiv în ceea ce privește capacitatea de a sluji lui Dumnezeu.

Suveranitatea lui Dumnezeu și capacitatea de a sluji

În lumina suveranității lui Dumnezeu, este important să recunoaștem că orice capacitate de a-L sluji pe El provine din harul Său. Nu suntem capabili din propria noastră putere să facem ceva care să fie plăcut lui Dumnezeu. Psalmul 51:12 ne reamintește: „Redă-mi bucuria salvării Tale și întărește-mă cu un duh de bunăvoință!” (NVI).

Doar prin harul lui Dumnezeu suntem transformați și înzestrați cu capacitatea de a-L sluji. Efeseni 2:10 ne spune: „Căci noi suntem lucrarea Lui, creați în Isus Hristos pentru fapte bune, pe care Dumnezeu le-a pregătit dinainte ca să le umblăm în ele.” (NVI).

Cum ne manifestăm capacitatea de a sluji lui Dumnezeu?

Capacitatea de a-L sluji pe Dumnezeu se manifestă în diverse moduri, în funcție de darurile și talentele fiecăruia, precum și de nevoile specifice ale comunității din care facem parte. Totuși, există câteva principii generale care ne pot ghida în slujirea noastră:

  1. Recunoașterea Suveranității lui Dumnezeu: Începem prin a recunoaște suveranitatea absolută a lui Dumnezeu. El este Creatorul și Stăpânul întregului univers. Psalmul 24:1 afirmă: „Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc”. Înțelegerea acestei suveranități ne ajută să realizăm că slujirea nu este o opțiune, ci o obligație divină. Dumnezeu ne-a creat și ne-a dat darurile și talentele noastre, iar prin suveranitatea Sa, El ne îndrumă în modul în care ar trebui să Îi slujim.
  2. Chemarea la Slujire: În Romani 12:1, Apostolul Pavel ne îndeamnă: „Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.” Acest verset subliniază faptul că slujirea lui Dumnezeu nu este limitată la activități ritualice, ci implică întreaga noastră ființă, inclusiv trupurile și mințile noastre. Slujirea autentică față de Dumnezeu implică o dedicare totală și o transformare a întregii noastre vieți în conformitate cu voia Sa.
  3. Slujirea în Conformitate cu Darurile Primite: Dumnezeu, în suveranitatea Sa, ne-a înzestrat pe fiecare dintre noi cu daruri unice pe care trebuie să le folosim în slujba Sa. 1 Petru 4:10 ne amintește: „Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit”. Aici vedem că fiecare credincios are un rol specific în trupul lui Hristos și este chemat să-și folosească darurile pentru edificarea bisericii și pentru a împlini planul divin.
  4. Modelul de Slujire al lui Isus Hristos: Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne oferă exemplul perfect de slujire. În Matei 20:28, Isus spune: „…Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească, și să-Și dea viața ca răscumpărare pentru mulți”. Prin viața și moartea Sa, Isus a demonstrat ce înseamnă să slujești cu adevărat. El a fost gata să se sacrifice pentru alții, neconsiderându-Și propria viață ca fiind mai importantă. Ca urmași ai lui Hristos, suntem chemați să Îi imităm exemplul de slujire neegoistă și de sacrificiu.
  5. Slujirea ca Act de Ascultare și Credință: Slujirea lui Dumnezeu este un act de ascultare față de poruncile Sale și o manifestare a credinței noastre. Iacov 2:17 ne reamintește: „Tot așa și credința: dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși”. Credința adevărată se manifestă prin fapte de slujire. Ascultarea de Dumnezeu înseamnă a-l sluji cu bucurie și devotament, știind că această ascultare aduce glorie numelui Său.

Suveranitatea lui Dumnezeu ne reamintește că orice capacitate de a-L sluji pe El provine din harul Său. Prin ascultare, folosirea talentelor și darurilor, disponibilitate și umilință, ne putem manifesta capacitatea de a-L sluji pe Dumnezeu cu bucurie și devotament. Slujirea lui Dumnezeu nu este doar o datorie, ci o oportunitate prețioasă de a-I arăta dragostea și devotamentul nostru.

În timp ce ne străduim să împlinim această chemare, să ne amintim că Dumnezeu ne-a echipat și ne călăuzește prin Duhul Sfânt să slujim în maniera în care El dorește. Fiecare zi reprezintă o nouă oportunitate de a-L sluji pe Dumnezeul nostru suveran și a aduce lumină și dragoste în lume.

Show More

Silviu Firulete

“Pentru mine, a lucra pentru Dumnezeu și a rӑspândi Cuvântul Lui cel Sfânt este o chemare divinӑ ȋncӑ de când eram copil mic. Știu și ȋmi place sӑ cred cӑ tot ceea ce fac pentru lucrarea Sa este o binecuvântare pentru cei din jurul meu, iar când voi fi chemat acasă ȋn Cerul Sfânt, voi fi rӑsplӑtit pentru tot ceea ce am lucrat și am investit ȋn lucrarea Lui.”

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back to top button