Video

5 motive să NU te botezi! – Vlad Breana

De câte ori s-a „întâmplat” să faci un lucru bun, dar având o motivație greșită? Cei din jur, care nu știau de ce ai făcut ceea ce ai făcut, te-au încurajat, te-au apreciat pentru ceea ce au văzut… dar dacă ar fi știut ei DE CE ai făcut acel lucru!

Mulți spun: scopul scuză mijloacele?! Oare așa să fie? Dacă cei din jur văd doar ceea ce facem, este Unul care știe și DE CE. Dumnezeu știe și ce mă motivează, știe care este scopul meu ascuns care mă „împinge” să fac un lucru!

De exemplu, doar ca fapt divers.

DE CE te-ai botezat?!

Show More

Silviu Firulete

“Pentru mine, a lucra pentru Dumnezeu și a rӑspândi Cuvântul Lui cel Sfânt este o chemare divinӑ ȋncӑ de când eram copil mic. Știu și ȋmi place sӑ cred cӑ tot ceea ce fac pentru lucrarea Sa este o binecuvântare pentru cei din jurul meu, iar când voi fi chemat acasă ȋn Cerul Sfânt, voi fi rӑsplӑtit pentru tot ceea ce am lucrat și am investit ȋn lucrarea Lui.”

Related Articles

One Comment

 1. Despre botezul pentru căsătorie!
  1 Corinteni 7:14 Căci bărbatul necredincios (nebotezat) este sfinţit prin nevasta credincioasă (botezată) şi nevasta necredincioasă (nebotezată) este sfinţită prin bărbatul credincios (botezat ) ; altmintrelea, copiii voştri ar fi necuraţi, pe cînd acum sînt sfinţi.
  Fraților citiți acest mesaj cu maximă r e s p o n s a b i l i t a t e și răspundeți la aceste câteva întrebări tot cu cea mai mare responsabilitate, fără ca să priviți la obiceiurile noastre și să vă cramponați în ele.
  1. O nevasta credincioasă, botezată sfințește pe un bărbatul necredincios, nebotezat, după căsătorie? … …. Vezi 1. Corinteni 7:14
  2. Un bărbat credincios, botezat, sfințește pe o nevastă necredincioasă, nebotezată, după căsătorie? … …. Vezi 1. Corinteni 7:14
  3. Un bărbat necredincios, căsătorit cu o nevastă credincioasă naște copii sfinți ? … …
  Vezi 1. Corinteni 7:14
  4. O nevastă necredincioasă, căsătorită cu un bărbat credincios naște copii sfinți? …….
  Vezi 1. Corinteni 7:14
  Și-atuncea ……..
  1. Noi, de ce le impunem celor necredincioși, ca să se boteze obligatoriu înainte de căsătorie? ……. De ce?……. Răspundeți vă rog frumos? ………
  a) Ca să fim siguri că, cei necredincioși nu ne vor șantaja după căsătorie? .. …
  b) Ca să ne autoamăgim că cei credincioși sau căsătorit sută la sută cu cei credincioși? … ..
  c) Ca să se autoamăgească cei credincioși că ei s-au căsătorit cu cei credincioși? ……..
  d) Ca să ni se înmulțească numărul membrilor în biserică și odată cu acesta să ni se înmulțească și venitul? …….
  Apropo! Fraților! Răspundeți-vă in Numele lui Isus Hristos la întrebarea 2,3 și 4 lit. a și b.
  2. Aproximativ, câti necredincioși au venit la credință de la Ortodocsi, sau de la Catolici prin propovaduirea Cuvântului Lui Dumnezeu de către voi în cursul anului 2019? ….. Si.
  3. Câti necredinciosi au venit la credință prin CĂSĂTORIILE cu cei credinciosi, in cursul anului 2019,? ……
  4. Fraților! Cum s-a înmulțit Biserica lui Dumnezeu pe care o păstoriți voi?
  a) S-a înmulțit cel mai mult prin propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu de către voi? ……
  b) Sau biserica dvs. s-a înmulțit cel mai mult prin căsătoriile a celor credincioși cu cei necredincioși? …….
  5. Fraților! La acestă înmulțire de la punctul b rolul dumneavoastră a avut rolul principal sau ați avut numai rolul secundar? ……..
  6. Unde scrie în Biblie, că cei necredincioși, trebuie ca să se boteze obligatoriu înainte de căsătorie, chiar și dacă unii dintre acești necredincioși, nu cred în acest botez?……
  Știți unde scrie fraților? În Marcu
  Marcu 16:16 Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.
  Marcu 16:17 Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede și se va boteza, se va putea căsători sută la sută.
  7. Fraților! Spuneți-mi vă rog frumos! Din punctul vostru de vedere practic, această afirmația eretica făcută de către mine este adevărată ?
  8. Oare acești necredincioși nu s-ar putea boteza prin credință pentru mântuire și după căsătorie? ……..
  9. Sau poate acest botez după căsătorie, nu ar mai avea nici o valoare înaintea lui Dumnezeu?……..
  10. Fraților! La ora actuală, cei credincioși, cari doresc, ca să se căsătorească cu cei necredincioși, sunt siguri că, cei necredincioși se vor pocăii obligatoriu, sută la sută înainte de căsătorie la presiunile sistemului religios ? …….. Eu vă spun fraților în Numele lui Isus Hristos că acești credincioși sunt foarte, foarte siguri de acest lucru.
  11. Dar dacă s-ar căsători cei credincioși cu cei necredincioși, atunci în situația aceasta cei credincioși ar mai putea avea acea siguranță, că cei necredincioși se vor pocăii , sau că nu se vor pocăii după căsătorie? ……
  Cuvântul Lui Dumnezeu ne spune foarte clar:
  Căci ce ştii tu, nevastă, dacă îţi vei mântui bărbatul?
  Fraților! Spuneți-mi vă rog în Numele lui Isus Hristos!
  12. După căsătorie, poate ca să știe o nevastă credincioasă că își va aduce, sau că nu își va aduce pe bărbatul necredincios la mântuire? …….
  13. Dintre pământeni poate ca să știe cineva acest lucru că cei necredincioși se vor pocăii sau că nu se vor pocăii după căsătorie ? ……
  14. Fraților! O nevastă credincioasă, căsătorită cu un bărbat necredincios, are datoria ca să se comportă în așa fel încât să-l aducă pe bărbatul ei la mântuire? ……
  Vezi 1 Petru 3:1 Tot astfel, nevestelor, fiţi supuse şi voi bărbaţilor voştri; pentru ca, dacă unii nu ascultă Cuvântul, să fie câştigaţi fără cuvânt, ( prin purtarea sistemului religios) prin purtarea nevestelor lor,
  15. Și-atuncea eu vă întreb prin intermediul versetului pe carte tocmai l-ați citit, de ce jucați rolul acesta neonorabil care nu vă aparține dumneavoastră sub nici o formă? ……
  16. De ce nu lăsați pe această nevastă credincioasă ca să-și aducă ea singură pe bărbatul ei necredincios la mântuirei exact așa cum scrie Cuvântul lui Dumnezeu? ……
  Sau ce ştii tu, bărbate, dacă îţi vei mântui nevasta?
  Fraților! Spuneți-mi vă rog în Numele lui Isus Hristos!
  17.Poate ca să știe un bărbat credincios că își va aduce, sau, că nu își va aduce pe nevasta sa necredincioasă la mântuire? …….
  Fraților! Eu cred și sunt sigur că foarte mulți credincioși poate că nici nu s-ar căsători cu cei necredincioși dacă voi ați interzice cu desăvârșire botezul înainte de căsătorie. Dar așa la ora actuală cei credincioși nu au nici o teamă, și nici o grijă că, cei necredincioși nu se vor pocăii înainte de căsătorie, și de aceia își permit ca să se căsătorească cu cei necredincioși.
  Însă, chiar și dacă cineva dintre cei credincioși s-ar căsători cu cei necredincioși, nu păcătuiește cu nimic înaintea lui Dumnezeu fiindcă după căsătorie Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în 1 Corinteni 7:14 că cei necredincioși sunt sfințiți prin cei credincioși, și, că, aceștea nasc copii sfinți.
  Însă din păcate pentru noi versetul 14 este o mare necunoscută, fiindcă noi nu acceptăm sub nici o formă, ca acest verset să se împlinească în întregime în Bisericile noastre și umblăm cu minciuni, obligându-i pe cei necredincioși ca să se pocăiască obligatoriu înainte de căsătorie. Halal de un astfel de creștinism dobândit și înmulțit prin căsătorie!
  Mulți frați îmi zic: dar cum îi vor cununa la biserică, dacă nu sunt amândoi credincioși? Cum? Foarte simplu. Exact așa ca și până acuma. Și-anume; Așa cum au cununat pe toți bărbați cu nevestele lor. Tot așa pot cununa și pe cei credincioși cu cei necredincioși .
  Sau, exact așa cum au cununat până acuma pe toți posibili curvari, cu toate posibile curve cari s-au căsătorit în Bisericile Penticostale. Tot așa pot cununa și pe cei credincioși cu cei necredincioși, și pot ca să vă asigur că dacă veți cununa la biserică pe un bărbat credincios cu o nevastă necredincioasă fiți siguri că nu se va prăbuși tavanul biserici peste capul vostru . Iar eu cred că o astfel de cununie a celor credincioși cu cei necredincioși nu este un lucru imposibil de realizat, numai să vreți. Însă dacă voi nu vreți, acest lucru nu înseamnă că nu se poate.
  Toți credincioși îmi spun, că nu se poate cununa la biserică pe cei credincioși cu cei necredincioși, fiindcă dacă cel necredincios nu este botezat înainte de căsătorie, dacă nu este credincios, atunci acea căsătorie nu poate ca să fie o căsătorie în Domnul.
  18. Fraților! Credeți voi această afirmație? ……….
  19. Chiar credeți voi această minciună? ……..
  Fraților, citiți cu foarte mare atenție ce vă scriu, și veți înțelege o taină pe care mi-a descoperit-o Dumnezeu prin Cuvântul Său.
  De exemplu se căsătorește un bărbat necredincios, un posibil curvar, care s-a împreunat cu mai multe femei înainte de-a se căsătorie, sau, cine știe poate că acest bărbat necredincios s-a împreunat și cu un bărbat. Iar acea pocăită, poate că și ea s-a împreunat la rândul ei cu un bărbat înainte de căăstorie.
  Și după ce voi îl botezați cu forța pe acest posibil curvar, pe acest posibil homosexual, iar apoi îi cununați la biserică pe acest curvar, pe acest homosexual cu acestă curvă și-apoi ziceți la cununie că Dumnezeu a împreunat această pereche.
  Fraților spuneți-mi, sau spuneți-vă în Numele lui Isus Hristos!
  20. Această căsătorie pentru voi este o căsătorie în Domnul? ……..
  21. Fraților! Voi știți ce este o căsătorie în Domnul? ….. Vă spun eu ca să știți, însă nu eu vă spun ci Cuvântul lui Dumnezeu ne spune tuturor.
  O căsătorie în Domnul este aceasta
  Genesa 2:24 De aceea va lăsa omul (nu curvarul) pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa (nu de curva sa) şi se vor face un singur trup.
  Fraților! Toți acei care se căsătoresc în felul acesta, au căsătoria în Domnul, în toate religiile lumii, nu numai la Penticostali. Însă dacă acest bărbat sau această nevastă, nu se pocăiește de închinarea la idoli din biserica ortodocsă și dacă nu se botează prin credință pentru mântuire, atuncea acest bărbat sau această nevastă nu pot fi iertați, nu pot fi mântuiți, chiar dacă căsătoria lor a fost o căsătorie în Domnul. Fiindcă căsătoria în Domnul, nu are absolut nici o legătură cu mântuirea, dacă cineva nu vrea ca să se pocăiască.
  O altă căsătorie este menționată în
  1 Corinteni 6:16 Nu ştiţi că cine se lipeşte de o curvă ( obsevați că nu mai scrie de o nevastă) este un singur trup cu ea? Căci este zis: „Cei doi se vor face un singur trup”.
  Fraților! Toți acei care se căsătoresc în felul acesta, nu pot avea o căsătorie în Domnul, chiar dacă îi botezați pe cei necredincioși înainte de căsătorie, sau chiar și după căsătorie.
  Fraților! Însă dacă acești curvari se pocăiesc cu adevărat de păcatele lor, se pocăiesc de închinarea la idolii din biserica ortodoxă, pe care ortodocși îi venerează pe acești idoli ca pe Dumnezeul Cel Viu, și dacă aceștea se botează prin credință pentru mântuire și nu pentru căsătorie, atuncea acești curvari pot fi iertați, pot fi mântuiți, însă căsătoria acestor curvari nu poate fi o căsătorie în Domnul niciodată.
  22. Ați înțeles fraților? …….
  Și dacă ați înțeles fraților, atuncea să folosim această adresă de gmail a fratelui Aurel Gheorghe [email protected] și să ne întoarcem de la aceste fărădelegi la Cuvântul lui Dumnezeu.
  Fraților! Aș vrea ca să-mi spuneți, dacă există ceva adevăr în acest studiu, sau este o MARE MINCIUNĂ
  Vă rog în Numele lui Isus Hristos să faceți un comentariu pe acest subiect privind BOTEZUL PENTRU CĂSĂTORIE și retrimiteți-mi acest material cu răspunsurile date de dvs . numai pe adresa de email [email protected]. Sau sunați-mă la 0767.606.087. menționez că nu folosesc facebook-ul Raspundeti-mi numai pe adresa de email.

  Vă mulțumesc!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back to top button