Interviuri

Interviu cu Vӑduva Cӑtӑlin

Stimați cititori, stӑm de vorbӑ cu Vӑduva Cӑtӑlin, unul dintre persoanele invitate ale taberei de la Bӑltișoara ce s-a desfӑșurat ȋn luna aprilie, ȋn județul Gorj. Ca sӑ facem cunoștințӑ mai bine, Cӑtӑlin, te rugӑm sӑ ne prezinți ȋn câteva cuvinte câte ceva despre tine.

Cӑtӑlin Vӑduva: Salut! Numele meu este Vӑduva Cӑtӑlin, am 18 ani, locuiesc ȋn Târgu-Jiu și momentan sunt elev!

Silviu Firulete: Din câte știu, ai fost o persoanӑ invitatӑ de cӑtre altcineva ȋn aceastӑ tabӑrӑ. Spune-ne, de ce ai acceptat sӑ mergi ȋntr-o tabӑrӑ creștinӑ?

Cӑtӑlin Vӑduva: Ȋn primul rând simțeam nevoia sӑ mӑ apropii de Dumnezeu, eu deja ȋncepusem sӑ o iau pe un fӑgaș greșit!

Silviu Firulete: Crezi cӑ ai ajuns ȋn locul potrivit unde Dumnezeu te poate aduce ȋnapoi pe o cale mai bunӑ?

Cӑtӑlin Vӑduva: Cu siguranțӑ s-a observat o schimbare ȋn mine de când am venit din tabӑrӑ, deci pot sӑ spun cӑ da!

Silviu Firulete: Crezi cӑ același lucru s-a realizat și la alte persoane pe care le cunoșteai. Ai observat vreo schimbare și ȋn rândul prietenilor tӑi cu care ai venit?

Cӑtӑlin Vӑduva: Da, cu siguranțӑ, deși nu m-aș fi așteptat. Sincer, nici la mine nu m-aș fi așteptat sӑ aibă un impact așa mare.

Silviu Firulete: Totuși, uneori primim lucruri pe care nu ni le propunem, și nu de puține ori Dumnezeu ne conduce pașii acolo unde El vrea sӑ Se ȋntâlneascӑ cu noi. Poți sӑ ne spui dacӑ ȋn urma acestei tabere ai luat o decizie ȋn inima ta? Și dacӑ da, ce fel de decizie?

Cӑtӑlin Vӑduva: Aș fi ipocrit sӑ spun cӑ sunt schimbat complet. Nu, credința e ca o casӑ pe care o construiești cӑrӑmidӑ cu cӑrӑmidӑ. Și e o alegere ce ar trebui sӑ o facӑ fiecare om, indiferent cӑ e credincios sau ateu. Pur și simplu vreau sӑ simt mereu ce simțeam ȋn momentele din tabӑrӑ când cântam cântecele ȋmpreună, când ne rugam ȋmpreunӑ. Sentimentul acela de fericire mӑ fӑcea sӑ mӑ simt complet, sӑ spun așa!

Silviu Firulete: O maximӑ spusӑ de un om ȋnvӑțat sunӑ cam așa: „Ȋn inima fiecӑrui om e un gol care are forma lui Dumnezeu, iar acel gol nu poate fi umplut cu altceva decât cu ȋnsuși Dumnezeu!” Pur și simplu tu ai vӑzut ceea ce ȋți lipsește, ai constatat cӑ ai nevoie de aceea bucӑțicӑ care sӑ ȋți umple golul din inima.

Cӑtӑlin Vӑduva: Exact. Nu am nevoie de lucruri mari, faimӑ, lucrurile acestea lumești dupӑ care, fie cӑ o recunoaștem sau nu, le dorim toti! Pur și simplu vreau sӑ știu cӑ mӑ pot baza pe El, sӑ știu cӑ nu sunt singur chiar și când nu voi mai avea prieteni. Cum spunea și Daniela, se simțea minunat când se punea seara ȋn pat pentru cӑ știa cӑ Dumnezeu e cu ea, și altceva nu ȋi mai trebuie.

Silviu Firulete: Ne bucurӑm foarte mult, Cӑtalin, cӑci Dumnezeu ți-a ascultat rugӑciunea și te-ai ȋntâlnit cu El acolo unde a hotӑrât Dumnezeu. Tot ceea ce ne rӑmâne nouӑ, ca oameni, este ca pe zi ce trece sӑ ȋntӑrim relația de comunicare cu creatorul nostru.

Timpul se pare cӑ s-a scurs, dar ȋnainte de aceasta, aș vrea sӑ transmiți un gând pentru tinerii care vor citi acest interviu, chiar tinerii și prietenii care au fost cu tine ȋn tabӑrӑ.

Cӑtӑlin Vӑduva: Probabil cӑ mulți au prejudecӑți când vine vorba de o tabӑrӑ creștinӑ. “Ce sӑ caut eu acolo, doar sӑ mă rog și etc.?” Așa spuneam și eu la ȋnceput când am primit invitația. Uite cӑ nu a fost așa, am ȋntâlnit oameni minunați cu care am ținut legӑtura. Aveam trac ȋnainte când venea vorba de locuri noi, de oameni noi, dar ȋntre voi m-am simțit minunat, ca acasӑ, ca ȋntre frați. Regret cu adevӑrat cӑ pânӑ acuma nu am fost ȋn mai multe tabere creștine. Dar niciodatӑ nu-i prea târziu, și cu siguranțӑ aștept urmӑtoarea tabӑrӑ. Deja vӑ simt lipsa.

Silviu Firulete: Cӑtӑlin, eu ȋți mulțumesc pentru cuvintele minunate pe care ni le-ai ȋmpӑrtӑșit, de asemenea ȋți mulțumesc cӑ ai acceptat invitația acestui interviu și, nu ȋn ultimul rând, ȋți mulțumesc pentru timpul acordat.

Cӑtӑlin Vӑduva: Mulțumesc și eu !!!

Realizator și reporter, Silviu Firulete

Show More

Silviu Firulete

“Pentru mine, a lucra pentru Dumnezeu și a rӑspândi Cuvântul Lui cel Sfânt este o chemare divinӑ ȋncӑ de când eram copil mic. Știu și ȋmi place sӑ cred cӑ tot ceea ce fac pentru lucrarea Sa este o binecuvântare pentru cei din jurul meu, iar când voi fi chemat acasă ȋn Cerul Sfânt, voi fi rӑsplӑtit pentru tot ceea ce am lucrat și am investit ȋn lucrarea Lui.”

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back to top button