Mesaj Biblic

Caracteristici ale vieții egoiste

Cele ce urmeazӑ sunt câteva dintre caracteristicile și manifestӑrile unei vieți egoiste. Doar Duhul Sfânt le poate interpreta și aplica ȋn cazul tӑu individual. Pe mӑsurӑ ce citești, examineazӑ-te ȋnaintea lui Dumnezeu.
Ești vreodatӑ conștient de:

  • -un duh secret de mândrie sau de un sentiment exaltat la vederea succesului sau a poziției tale bune – datoritӑ darurilor sau talentelor tale naturale; un duh important, independent? Proverbele 16:18; 20:6; 25:14; Romani 12:3; Iacov 4:6.
  • -iubirea pentru lauda omeneascӑ; un apetit ascuns de a fi remarcat; dragostea de supremație; atragerea atenției asupra sinelui ȋntr-o conversație; o umflare a sinelui când ai avut o ușӑ specialӑ deschisӑ de a vorbi sau de a te ruga? Ioan 5:44; 12:42, 43; 1 Corinteni 13:4.
  • -ațâțӑrile de furie sau nerӑbdare pe care, ȋn cel mai rӑu caz, le numești stare de nervozitate sau de indignare sfântӑ; un duh ultrasensibil; o dispoziție de a te simți ofensat și de a te rӑzbuna atunci când nu ești aprobat sau când ești contrazis; o dorințӑ de a arunca remarci ascuțite, ȋnchise, altora? Psalmul 37:8, Eclesiastul 7:9, Luca 21:19, Iacov 1:19.
  • -voința eului; un duh ȋncӑpӑțânat, care nu se lasӑ ȋnvӑțat; un duh certӑreț, vorbӑreț; expresii dure, sarcastic; o dispoziție nesupusӑ, ȋncӑpӑțânatӑ; un duh care comandӑ cu forțӑ; o dispoziție de a critica și a gӑsi defecte atunci când ești neglijat și nebӑgat ȋn seamӑ; un duh arțӑgos și iritabil; o dispoziție care dorește a fi convinsӑ prin lingușire și indulgențӑ? Deuteronom 1:43, Maleahi 2:2; Iacov 3:17; 2 Petru 2:10.
  • -frica carnalӑ; un duh de fricӑ de oameni; o retragere atunci când vine vorba de reproșuri și datorie; o ocolire prin rațiune a crucii tale; o evitare a datoriei tale depline fațӑ de cei bogați sau cu o poziție bunӑ; o fricӑ de faptul cӑ cineva va ofensa și va ȋndepӑrta pe vreo persoanӑ important; un duh compromițӑtor? 1 Samuel 15:24; proverbele 29:25; Galateni 2:12; 1 Ioan 4:18.
  • -o dispoziție de gelozie; un sentiment de invidie ascuns ȋn inimӑ; o senzație de neplӑcere la vederea prosperitӑții sau succesului mare al altora; o ȋnclinație de a vorbi despre defectele și greșelile, mai degrabӑ decât despre daruri și virtuți ale celor mai talentați sau mai apreciați decât tine? Genesa 26:12-16; 1 Samuel 18:8-9; Proverbele 6:34; 14:30; Matei 21:15; Romani 12:9-10.
  • -o dispoziție necinstitӑ, ȋnșelӑtoare; ocolirea sau acoperirea adevӑrului; acoperirea propriilor greșeli reale; strӑduința de a lӑsa o impresie mai bunӑ decât propria ta imagine; o smerenie falsӑ; exagerarea; deformarea adevӑrului? Psalmul 15: 2,3; Isaia 29:13; Ieremia 17:9; Matei 23:28; Luca 22:48; Faptele Apostolilor 5:2,3; 1 Timotei 4:2.
  • -necredințӑ; un duh de descurajare ȋn vremuri de presiune și opoziție; lipsӑ de liniște și siguranțӑ ȋn Dumnezeu; lipsӑ de credințӑ și ȋncredere ȋn Dumnezeu; o dispoziție spre ȋngrijorarea și plângere ȋn mijlocul durerii, sӑrӑciei sau darurilor Divine; un sentiment de grijӑ exagerat cӑ poate nu va ieși totul bine ȋn final? Isaia 7:9; Luca 12:28-30; I Corinteni 2:14; 2 Corinteni 5:6; Evrei 11:6; 1 Petru 5:7.
  • -formalism și apatie; lipsӑ de interes pentru sufletele pierdute; uscӑciune și indiferențӑ; lipsӑ de putere ȋn relația cu Dumnezeu? Matei 15:14; 2 Timotei 3:5; Apocalipsa 2:4; 3:1.
  • -egoism; iubirea vieții ușoare și luxoase, iubirea de bani? Amos 6:1-6; Luca 12:19-21; 1 Timotei 6:10, 11.

Acestea sunt câteva dintre semnele ce indicӑ ȋn general o inimӑ fireascӑ. Prin rugӑciune, lasӑ-ți inima deschisӑ la lumina cercetӑrii lui Dumnezeu, pânӑ ȋți vei vedea interiorul ei. “Cerceteazӑ-mӑ, Dumnezeule, și cunoaste-mi inima! Ȋncearcӑ-mӑ și cunoaște-mi gândurile! Vezi dacӑ sunt pe o cale rea și du-mӑ pe calea veșniciei!” (Psalmul 139:23-24)

Duhul Sfânt te va ajuta, prin credințӑ și mӑrturisire, sӑ-ți ucizi viața egiostӑ. Nu o petici, ci coboarӑ pânӑ ȋn adâncul inimii și curӑțӑ toatӑ mizeria. Doar aceasta meritӑ!

O, sӑ fiu salvat de mine ȋnsumi, Domn iubit!

O, sa mӑ pierd ȋn Tine!

O, fӑ sӑ nu mai fie “eu”,

Ci Hristos care trӑiește ȋn mine!

“Zidește ȋn mine o inimӑ curatӑ, Dumnezeule; pune ȋn mine un duh nou și statornic!” Psalmul 51:10

Autor anonim

Show More

Silviu Firulete

“Pentru mine, a lucra pentru Dumnezeu și a rӑspândi Cuvântul Lui cel Sfânt este o chemare divinӑ ȋncӑ de când eram copil mic. Știu și ȋmi place sӑ cred cӑ tot ceea ce fac pentru lucrarea Sa este o binecuvântare pentru cei din jurul meu, iar când voi fi chemat acasă ȋn Cerul Sfânt, voi fi rӑsplӑtit pentru tot ceea ce am lucrat și am investit ȋn lucrarea Lui.”

Related Articles

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back to top button