Familie

Responsabilitatea pӑrinților (I)

Ȋn mod natural, pӑrinții ȋși iubesc copiii. Când copiii sunt mici, pӑrinții le ȋmplinesc nevoile cu multӑ sârguințӑ, dându-le cea mai bunӑ ȋngrijire. Se bucurӑ când aceștia cresc armonios și sunt fericiți. Când copiii se ȋmbolnӑvesc, o mamӑ nu risipește niciun efort, ci zi și noapte ȋngrijește de copil pentru ca sӑ se facӑ bine. Pӑrinții sunt ȋncântați sӑ vadӑ cӑ copiii lor obțin succese demne ȋn viațӑ. Acestea și multe altele sunt privilegiul și datoria pӑrinților fațӑ de copii.

Dacӑ pӑrinții sunt creștini și trӑiesc Biblia, vor trӑi o viațӑ exemplarӑ ȋn fața copiilor lor, o viațӑ pe care și-ar dori ca și copiii lor sӑ o urmeze. Deoarece “gândurile din inima omului sunt rele din tinerețea lui” (Genesa 8:21), este necesar ca educația și ȋnvӑțӑtura sӑ fie fӑcutӑ de la o vârstӑ fragedӑ. Se spune cӑ “un copil ȋnvațӑ mai mult observând decât prin instrucțiuni”.

“Ȋnvațӑ-l pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, și când va ȋmbӑtrâni, nu se va abate de la ea.” (Proverbe 22:6) “Și voi, pӑrinților, nu-i ȋntӑrâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i ȋn mustrarea și ȋnvӑțӑtura Domnului.” (Efeseni 6”4) Fericirea viitoare și destinul copiilor depind ȋn mare mӑsurӑ de ȋnvӑțӑtura și educația pe care o primesc. Trӑirea și ȋnvӑțarea celor Zece Porunci nu sunt un subiect pe care sӑ-l tratӑm cu indiferențӑ. Pӑrinții care trӑiesc nepӑsӑtori și n-au o viațӑ evlavioasӑ vor avea efect negativ asupra copiilor lor. Pe de altӑ parte, binecuvântӑrile unor pӑrinți evlavioși trec de la o generație la alta.

Va urma…

© Gospel Tract & Bible Society

Show More

Silviu Firulete

“Pentru mine, a lucra pentru Dumnezeu și a rӑspândi Cuvântul Lui cel Sfânt este o chemare divinӑ ȋncӑ de când eram copil mic. Știu și ȋmi place sӑ cred cӑ tot ceea ce fac pentru lucrarea Sa este o binecuvântare pentru cei din jurul meu, iar când voi fi chemat acasă ȋn Cerul Sfânt, voi fi rӑsplӑtit pentru tot ceea ce am lucrat și am investit ȋn lucrarea Lui.”

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back to top button