Cӑsӑtorie pe bazӑ de contract

1
1438

Oamenii secolului al XXI-lea, datoritӑ tehnologiei ridicate,  multor descoperiri arheologice, și multe altele, au ȋnceput sӑ devinӑ din ce ȋn ce mai “ciudați” ȋn adevӑratul sens al cuvântului. Ȋn toate domeniile de activitate, par sӑ fie plictisiți de vechile metode, de munca sisificӑ pe care o practicӑ zi de zi, de instrumentele cu care lucreazӑ, de oamenii cu care interacționeazӑ, și ca o evadare din acest mediu ȋncep sӑ inventeze noi metode, sӑ accepte alte legi, toate acestea din ce ȋn ce mai ciudate. Nu e de mirare cӑci tocmai și ȋn domeniul cӑsӑtoriei au ȋnceput sӑ schimbe rolurile. Tot mai multe tӑri vor sӑ experimenteze relația bӑrbat – bӑrbat sau femeie – femeie, acesta fiind un lucru scârbos condamnat de Dumnezeu ȋncӑ de pe paginile Vechiului Testament (Leviticul 20:13).

Ȋnsӑ, nu vrem sӑ dicutӑm acum despre lucrurile prezentate mai sus, vreau sӑ vorbim despre acele casӑtorii dintre un bӑrbat și o femeie, admise de Dumnezeu, dar ȋntr-o oarecare mӑsurӑ care ȋncep sӑ se deformeze din cauza celor mai mici lucruri.

Ȋn primul rând aș vrea sӑ clarificӑm un lucru: Ce este cӑsӑtoria? Legӑmânt sau Contract ?

La prima vedere termenii par sӑ aibӑ amândoi aceleași conotații, ȋnsӑ prin definiție cuvintele sunt definite altfel: Legӑmânt = “Promisiune solemnă, prin care cineva se obligă să realizeze ceva; jurӑmânt”,  iar Contract = “Acord încheiat, ca urmare a înțelegerii intervenite între două sau mai multe persoane (fizice sau juridice), pentru crearea, modificarea sau stingerea unor drepturi și obligații în relațiile dintre ele; Act  înscris ce consemnează acest acord; Convenție (scrisă) prin care două sau mai multe părți se obligă reciproc la ceva.”

Dupӑ cum observӑm, legӑmântul este asemenea unui jurӑmânt, ȋn care promiți cu prețul vieții cӑ vei respecta ceea ce ai semnat. Ȋn Vechiul Testament putem observa acest lucru prin legӑmintele pe care le-a fӑcut Dumnezeu cu poporul Sӑu Israel. Cu toate cӑ poporul Lui a pӑcӑtuit ȋn repetate moduri, Dumnezeu nu Şi-a ȋncӑlcat legӑmântul, ci din contrӑ l-a respectat.

Contractul, ca și prin definiție, este un acord ȋncheiat pentru o perioadӑ de timp, ȋnsӑ pe parcurul acesta dacӑ regulamentul nu este respectat, contractul poate fi ȋntrerupt.

Asemenea se observӑ și ȋn cele mai multe familii. La ȋnceput tinerii ȋncheie un legӑmânt si spun cӑ vor fi unul lângӑ altul atât la bine, cât și la greu. Partea proastӑ e cӑ ei se referӑ doar la bine. Dacӑ tânӑrul/a deține avuții sau eu știu ce bogӑție, e foarte ok, așa ȋși zic unii, merge sӑ faci un contract cu el/a. Când a dat faliment ȋnsӑ, resursele s-au epuizat, te gândești cӑ nu a respecat regulile impuse de tine, și ca atare mai bine ai renunța la el/a, ca sӑ ȋți refaci o viațӑ mai bunӑ, un trai mai ușor, dar neștiind cӑ viața ta se afundӑ din ce ȋn ce mai mult ȋn ȋntuneric și pӑcatul te va acoperi așa de mult ȋncât cu greu vei mai fi scos de acolo. Divorțul, ȋn viața de familie, nu este o șansӑ de a evada din ȋncercarea ȋn care te afli, ci este o cursӑ de a intra ȋn iadul care te așteaptӑ afarӑ.

O ȋntâmplare relateazӑ cum o femeie, dornicӑ sӑ divorțeze, s-a dus la un doctor psiholog și i-a spus: “Aș vrea sӑ divorțez de soțul meu, ȋnsӑ vreau sӑ ȋl fac sӑ sufere foarte mult dupӑ ce voi pleca.” Dupӑ un timp de gândire doctorul i-a spus: “Ei bine, mai ȋntâi va trebui sӑ ȋți refaci relația ta cu el, sӑ ȋncerci sӑ ȋl iubești mai mult, sӑ faci multe doar ȋn favorul lui, sӑ nu cauți la folosul tӑu”. Dupӑ câteva luni, aceeași femeie s-a ȋntors la doctor și i-a spus: “Am fӑcut ȋntocmai cum mi-ați spus”. Doctorul i-a rӑspuns: “Ei bine, ești gata sӑ bagi divorțul?”, la care femeia i-a rӑspuns revoltatӑ: “Cum ? Sӑ bag divorț de soțul meu ? Ȋl iubesc mai mult ca pe mine ȋnsămi!”

Din ȋntâmplarea prezentatӑ mai sus, putem sӑ extragem câteva aspecte pe care ar trebui sӑ le aibӑ orice familie care dorește sӑ trӑiascӑ ȋn armonie: comunicarea, afecțiunea, dӑruirea și respectul. Dacӑ vei ȋncerca ȋn viața ta de familie sӑ aplici aceste aspecte, iar ținta și modelul tӑu de viațӑ este Dumnezeu, cu siguranțӑ vei reuşi.

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.