Familie

Tradiţia – Binecuvântare sau Blestem?

Noi trăim în prezent. Ne confruntăm cu situaţia actuală. Dar acest prezent şi situaţiile de astăzi au legături în trecut cu nenumărate alte situaţii care au condus la situaţia de astăzi. În cadrul familiei, ne referim la acest trecut ca la “moştenirea de tradiţie a familiei”. Din multe puncte de vedere, fiecare familie este produsul moştenirii tradiţionale. Ea este fructul unor oameni şi evenimente care aparţin trecutului. Deciziile şi caracterul tatălui, ale bunicului şi străbunicului, împreună cu opţiunile şi influenţele mamei, ale bunicii şi străbunicii, toate la un loc  au format familia de astăzi. Orice, începând cu trăsăturile fizice şi mergând până la trăsăturile respective de caracter, pot forma moştenirea de tradiţie a familiei.

Din fericire, tradiţia nu este singurul factor care contribuie la formarea familiei. Prezentul întotdeauna îşi aduce contribuţia sa la modelarea familiei. Moştenirea noastră nu este numai ceea ce au fost sau au făcut bunicii şi părinţii noştri, ci şi ceea ce suntem şi facem noi înşine. Opţiunile noastre şi viaţa pe care o trăim îşi aduc partea lor de contribuţie. Vom purta întotdeauna amprenta trecutului, dar niciodată nu vom fi dominaţi complet de el. Contribuţia noastră de azi va influenţa prezentul şi viitorul familiei din care facem parte. De aceea, trebuie să optăm pentru o viaţă de familie care să lase în urmă, spre binele nostru şi spre binele generaţiilor viitoare o moştenire duhovnicească.

Moştenirea de tradiţii poate fi o binecuvântare sau un blestem. David a scris: “O moştenire plăcută mi-a căzut la sorţ, o frumoasă moşie mi-a fost dată.” (Psalmul 16:6)

În versetul 5, David introduce factorul cel mai semnificativ al moşterinii. “DOMNUL este partea mea de moştenire.” Prezenţa lui Dumnezeu în viaţă determină mai mult dacât orice, impactul şi valoarea moştenirii părinteşti. Acela care merge cu Dumnezeu poate privi înapoi  şi poate vedea bunătatea lui Dumnezeu atrăgându-l înspre El. Un astfel de om aduce mulţumiri. Pe de altă parte, acela care se află în permanentă revoltă împotriva lui Dumnezeu nu poate găsi, chiar şi în moştenirea celor mai buni părinţi decât ceva pentru care să mormăie mereu nesatisfăcut şi care să-i alimenteze nemulţumirea.

Din punct de vedere uman, putem chiar spune că prezenţa lui Dumnezeu lucrează şi retroactive. Indiferent de trecutul nostru, dacă ne întoarcem în umilinţă şi pocăinţă la Domnul, El poate trasnforma necazuri şi nedreptăţi ale trecutului în binecuvântări neaşteptate ale prezentului.

 Prin contrast, indiferent cât de duhovnicească ar fi obârşia părintească, când omul îi întoarce spatele lui Dumnezeu şi trăieste plin de încăpăţânare şi neascultare, el va avea trista experienţă să descopere că până şi cele mai frumoase amintiri ale trecutului se pierd în ceaţa unor necazuri şi complicatii ale prezentului nenorocit.

Ajungem astfel la concluzia că nimeni nu poate să limiteze efectele vieţii sale la el însuşi. Cel care trăieşte în neprihănire transmite mai departe o influentă de neprihănire. Cel care trăieşte în păcat transmite o moştenire plină de păcat. Şi într-un caz şi în celălalt, Dumnezeu este la lucru declarând:

“… neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat” (Psalmul 112:2), şi: “… pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii şi în copiii copiilor lor până la al treilea şi al patrulea neam” (Exod 34:7).

Cele scrise mai sus subliniază atât importanţa familiilor neprihănite, duhovniceşti cât şi imposibilitatea de a avea asemenea familii fără Domnul. Nu există nicio cale de a beneficia de binecuvântările unei moşteniri duhovniceşti sau de a transmite o moştenire duhovnicească fără a fi noi înşine consacraţi lui Dumnezeu.

John Coblentz, Viaţa Familiei Creştine

Show More

Silviu Firulete

“Pentru mine, a lucra pentru Dumnezeu și a rӑspândi Cuvântul Lui cel Sfânt este o chemare divinӑ ȋncӑ de când eram copil mic. Știu și ȋmi place sӑ cred cӑ tot ceea ce fac pentru lucrarea Sa este o binecuvântare pentru cei din jurul meu, iar când voi fi chemat acasă ȋn Cerul Sfânt, voi fi rӑsplӑtit pentru tot ceea ce am lucrat și am investit ȋn lucrarea Lui.”

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back to top button