Editoriale

Tatӑ, iartӑ-i, cӑci nu știu ce fac!

Isus zicea: „Tatӑ, iartӑ-i, cӑci nu știu ce fac!” Ei și-au ȋmpӑrțit hainele Lui ȋntre ei, trӑgând la sorți. (Luca 23: 34)

Dacӑ ar trebui sӑ definim dragostea lui Dumnezeu pe care o are fațӑ de omenire, cred cӑ ne-ar fi de ajuns sӑ spunem cӑ de dragul nostru, Dumnezeu Şi-a jertfit fiul Sӑu pentru omenirea pӑcӑtoasӑ ca noi sӑ fim salvați din fӑrӑdelegile noastre și sӑ avem viațӑ veșnicӑ.
Vorbim adesea despre dragoste și ȋncercӑm sӑ iubim pe X sau Y, dar pe Q și Z, ȋi lovim adesea prin vorbe, ba mai mult, nici nu ȋi mai bӑgӑm ȋn seamӑ. Trӑim vremuri ȋn care pӑrinții și copiii sunt certați de ani de zile, copiii ȋși omoarӑ pӑrinții, rudele se vorbesc de rӑu și așa șirul continuӑ mai departe… dar cu toate acestea spunem cӑ iubim și respectӑm porunca “Iubește pe aproapele tӑu ca pe tine ȋnsuți!”

Ȋntr-o ȋmprejurare a vieții lui Isus, unul dintre ucenici Ȋl ȋntreabӑ “Doamne, de câte ori sӑ-l iert pe fratele meu? E de ajuns de 7 ori?” “Nu!”, a spus Domnul Isus, “ci de 70 de ori câte șapte!”. Adesea, dacӑ semenul nostru ne greșește de 2 ori, a treia oarӑ parcӑ ne ieșim din fire și izbucnim ca un meteorit, ȋncât dacӑ ne putem stӑpâni puțin este partea fericitӑ.

Drag cititorule, roagӑ-L pe Isus sӑ-ți implanteze ȋn inima ta dragostea Lui cea mare pe care a avut-o pentru omenire, ca sӑ poți sӑ-ți iubești aproapele.

Show More

Silviu Firulete

“Pentru mine, a lucra pentru Dumnezeu și a rӑspândi Cuvântul Lui cel Sfânt este o chemare divinӑ ȋncӑ de când eram copil mic. Știu și ȋmi place sӑ cred cӑ tot ceea ce fac pentru lucrarea Sa este o binecuvântare pentru cei din jurul meu, iar când voi fi chemat acasă ȋn Cerul Sfânt, voi fi rӑsplӑtit pentru tot ceea ce am lucrat și am investit ȋn lucrarea Lui.”

Related Articles

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back to top button