Editoriale

“Cӑsӑtoria de duratӑ” – 24h

Dacӑ nu am promovat homosexualitatea, România s-a gândit sӑ promoveze “Cӑsӑtoria de duratӑ”. Bineȋnțeles, durata cӑsӑtoriei fiind  de 24h. Ȋn luna februarie, luna dragostei, românii noștri s-au gândit ce sӑ mai promoveze și sӑ inventeze ca “dragostea” sӑ fie rӑspânditӑ tot mai mult prin țarӑ. Așa cӑ au decis sӑ inventeze noua modӑ de cӑsӑtorie “Cӑsӑtoria de o zi”. Mӑ ȋntreb oare dacӑ țara noastrӑ, care se declarӑ atât de “creștinӑ”, urmeazӑ cӑile și legile lui Dumnezeu, sau mai degrabӑ lucreazӑ dupӑ mintea lor ȋngustӑ și cӑlӑuzitӑ de cel rӑu.

Dacӑ au decis sӑ promoveze acest tip de cӑsӑtorie, probabil ȋn viitor vor inventa “Cӑsӑtoria de 24 de zile” sau eu știu, 2 ani și 4 luni. Cum am mai scris ȋn articolele precedente, românii noștri vor sӑ ȋnființeze “Cӑsӑtoria pe bazӑ de contract”.

Ȋn unele din clipurile pe care le-am vizionat zilele acestea despre acest tip de cӑsӑtorie, la un moment dat reporterul ȋntreabӑ un bӑiat dacӑ o iubește atât de mult pe prietena lui ȋncât sӑ se cӑsӑtoreascӑ cu ea o zi, iar rӑspunsul a fost logic, DA. Dacӑ ȋți iubești prietenul/a atât de mult ȋncât te poți cӑsӑtori doar o zi, mӑ ȋntreb cât de mult ar trebui sӑ ȋți iubești prietena/ul pentru a te cӑsӑtori cu el pentru toatӑ viața.

“Cӑsӑtorit pentru o zi” nu este altceva decât o portițӑ micӑ ce  ne duce pe un drum al desfrânӑrii, al avorturilor și, nu ȋn ultimul rând, al divorțurilor.

Pentru toți aceia care ȋncearcӑ sӑ inventeze sau sӑ promoveze tot felul de valori non-creștine, ar trebui ca mai ȋntâi de toate sӑ studieze Sfânta Scripturӑ, deoarece România e o țarӑ creștinӑ.

Show More

Silviu Firulete

“Pentru mine, a lucra pentru Dumnezeu și a rӑspândi Cuvântul Lui cel Sfânt este o chemare divinӑ ȋncӑ de când eram copil mic. Știu și ȋmi place sӑ cred cӑ tot ceea ce fac pentru lucrarea Sa este o binecuvântare pentru cei din jurul meu, iar când voi fi chemat acasă ȋn Cerul Sfânt, voi fi rӑsplӑtit pentru tot ceea ce am lucrat și am investit ȋn lucrarea Lui.”

Related Articles

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back to top button