Editoriale

Faptele, Credința și Obiceiurile. Avocatul și Acuzatorul nostru ȋn Ziua Judecӑții

Cu toții știm, sau cel puțin cu toții ar trebui sӑ știm, cӑci ȋntr-o bunӑ zi va trebui sӑ stӑm ȋnaintea lui Dumnezeu pentru a da socotealӑ de faptele noastre bune, rele și orice am fi fӑcut pe acest pӑmânt. Ȋnsӑ acum, cât ȋncӑ mai suntem ȋn viațӑ, avem la Tatӑl un mijlocitor, și anume Domul Isus, care mijlocește pentru iertarea pӑcatelor noastre cu suspine negrӑite. Este minunat sӑ știi cӑci cineva mijlocește pentru pӑcatele tale zi și noapte, ȋnsӑ toate astea se vor ȋntâmpla cu o anumitӑ condiție; sӑ Ȋl accepți pe Isus ca Domn și Mântuitor ȋn viața ta, sӑ renunți la faptele tale rele și pӑcӑtoase de odinioarӑ și sӑ devii un om schimbat ȋn totalitate, gata de a te jerfi pentru Mântuitorul tӑu.

Jertfa aceasta nu ȋnseamnӑ altceva decât, a-ți rӑstigni faptele tale pӑmântești, și sӑ lupți ȋmpotriva voii firii tale care este pӑcӑtoasӑ și zilnic te ȋndeamnӑ la rӑu. Apostolul Pavel ȋn Epistola cӑtre Romani ȋn capitolul 8 ne spune urmӑtoarele: “Dacӑ trӑiți dupӑ ȋndemnurile ei (adica ȋndemnurile firii pӑmântești), veți muri; dar dacӑ, prin Duhul, faceți sӑ moarӑ faptele trupului, veți trӑi. Cӑci toți cei ce sunt cӑlӑuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie, ca sӑ mai aveți fricӑ; ci ați primit un duh de ȋnfiere, care ne face sӑ strigӑm: <<Ava! adicӑ: Tatӑ!>>”

Deci dacӑ prin acceptarea mântuirii și voii lui Dumnezeu ȋn viața noastrӑ ne-am ȋnnoit mintea și sufletul nostru, faptele noastre trebuie sӑ fie vrednice de Ȋmpӑrӑția lui Isus. Ȋn ziua Judecӑții, când cu toții vom fi trași la rӑspundere pentru tot ceea ce am fӑcut, nu va mai exista nimeni sӑ ȋți poatӑ lua apӑrarea ȋn favoarea ta, doar faptele tale; faptele rele pe care le-ai comis ȋn viațӑ te vor acuza negreșit, iar faptele tale bune ȋți vor fi ca un “Avocat”.

Ȋmpӑrӑția lui Dumnezeu se ia cu nӑvalӑ. Sӑ fim deci robi buni și credincioși, și ȋn așteptarea Stӑpânului lor care se va reȋntoarce sӑ ȋi rӑsplӑteascӑ pentru faptele lor, sӑ ne grӑbim dar ȋn facerea de bine și ȋn credincioșie.

Show More

Silviu Firulete

“Pentru mine, a lucra pentru Dumnezeu și a rӑspândi Cuvântul Lui cel Sfânt este o chemare divinӑ ȋncӑ de când eram copil mic. Știu și ȋmi place sӑ cred cӑ tot ceea ce fac pentru lucrarea Sa este o binecuvântare pentru cei din jurul meu, iar când voi fi chemat acasă ȋn Cerul Sfânt, voi fi rӑsplӑtit pentru tot ceea ce am lucrat și am investit ȋn lucrarea Lui.”

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back to top button