Documentare

Programul dispensaţiilor (4)

Top of monument in dark4.      Era promisiunii
După Babel, Dumnezeu a ales un om pe nume Avraam, pe care Dumnezeu avea să-l binecuvinteze şi să-l facă o binecuvântare pentru toate familiile pământului. Cu acest om Dumnezeu a făcut legământ şi i-a promis că sămânţa lui va fi ca stelele cerului. Din Avraam s-a format naţiunea Israel în felul următor: Avraam a născut pe Isac. Isac a năcut pe Iacov. Însă Iacov a avut 12 fii, apoi s-au format 12 triburi şi naţiunea Israel. Aceştia au falimentat în a asculta de Dumnezeu şi Dumnezeu i-a lăsat timp de 400 de ani captive în Egipt.
5.      Era Legii
         După 413 ani Dumnezeu Îşi aduce aminte de legământul Său făcut cu Avraam şi îl alege pe Moise ca să meargă să scoată pe poporul Israel din robia egipteană. După 10 plăgi Faraon cedează şi poporul Israel este eliberat din robie şi Dumnezeu Îi duce la Muntele Sinai unde le dă cele 10 porunci şi încă 630 de legi iudaice. Legea mozaică se poate împărţi în două: legea ceremonial care este valabilă doar pentru evreii de atunci şi legea morală care este eternă. Legea morală este repetată şi în Noul Testament şi ne revine şi nouă, mai puţin Sabatul care a fost schimbat în prima zi a săptămânii. Legea ceremonial şi neprihănirea Legii a fost împlinită de Domnul Isus Hristos în noi şi prin noi şi de aceea Hristos este sfârşitul Legii pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea (Ro 10: 4). Era Legii se fârşeşte cu cea care urmează şi anume:
6.     Era Bisericii
     Unii mai numesc această eră ca fiind era harului, în care suntem noi acum, Biserica. Trebuie menţionat că era Legii s-a sfârşit odată cu moartea Domnului Isus, când perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt de sus până jos şi când Domnul Isus a strigat: “S-a isprăvit”. Acest lucru simbolizeză că închinarea la Templu este sfârşită şi urmează era Bisericii care s-a format de Rusalii când Duhul Sfânt s-a pogorât peste cei adunaţi la rugâciune. Mai poate fi numită şi era Duhului Sfânt. Este important de accentuat faptul că era Bisericii nu este format din evrei şi neamuri, ci “noi toţi am fost botezaţi în adevăr de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie ghreci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh” (1 Corinteni 12:13). Toţi care au crezut în Hristos sunt copii ai lui Dumnezeu.
       Biserica este taina lui Dumnezeu pe care profeţii Vechiului Testament nu au putut să o vadă. Ei au văzut doare naşterea lui Hristos şi revenirea Lui a doua oară, dar ei nu au putut vedea Biserica, care se află între cele două veniri, de aceea Pavel spune în Efeseni 3:9,10 “şi să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse de veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile pentru ca domniile şi stăpânirile din locurile cereşti să cunoscă azi prin Biserică înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu.” Acestă eră a Bisericii se poate sfârşi oricând prin răpirea ei la cer.
Show More

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back to top button