Editoriale

Pacea lumii, pace falsӑ

Cred cӑ orice creștin e familiarizat sau mӑcar așa rareori când are vreo ocazie mai specialӑ folosește salutul creștinesc “Pace!”.
De multe ori și chiar de foarte multe ori mӑ gândesc cum ȋn fiecare duminicӑ dimineața, creștinii ar trebui sӑ fie atât de fericiți la câtӑ pace vine peste ei ȋncât orele de slujbӑ cred cӑ ar trebui sӑ fie adevӑrate revӑrsӑri de binecuvântӑri.  Dar, nimic mai simplu decât sӑ rostești o rugӑciune dupӑ care te așezi frumos ȋn scaun și aștepți cu nerӑbdare sӑ ȋnceapӑ serviciul divin. Din 5 ȋn 5 minute ȋți mai sare ochiul pe la ceas, cӑ vorba aceea, ceasul e fixat chiar ȋn fața ta și ȋți e cam greu sӑ nu mai privești așa spre el mӑcar cӑ te cam deranjeazӑ. Ȋmi aduc aminte cӑ odatӑ, ȋntr-o predicӑ, un pastor tot vedea cӑ privirile enoriașilor fug cӑtre ceas și a sugerat ca pe timpul slujbei ceasul sӑ fie ȋntors cu fața la perete :). E o glumӑ amuzantӑ, dar dacӑ judecӑm logic, cred cӑ ar avea efect.

La sfârșitul programului, ȋn curtea bisericii mai dai mâna cu un șir de frați, bineȋnțeles, frați care ȋți dӑruiesc pace, dar tot stanӑ de piatrӑ ai rӑmas. Te ȋntrebi la un moment dat ce rost mai are sӑ rostești “pace” la altul când tu nici mӑcar nu o ai? Cum sӑ o dai la altul când tu nu ai procurat-o? Ai dreptate, și nici nu vei putea vreodatӑ sӑ oferi cuiva pacea pentru cӑ firea noastrӑ limitatӑ nu are de unde sӑ o ofere. Ce scrie ȋn Ioan 14: 27? “Vă las pacea; vă dau pacea Mea; Eu nu vă dau cum dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte”. Ei bine, cred cӑ acum te-ai lӑmurit sau dacӑ nu, ai prins mӑcar șirul de idei.

Singurul care e ȋn stare sӑ ne ofere pacea este Isus Hristos. Ȋnsӑ pacea nu poate dӑinui ȋntr-o inimӑ pӑcӑtoasӑ, plinӑ de neadevӑr și ȋnșelӑciune. Pacea lui Dumnezeu vine doar peste acela care o cere cu adevӑrat și ȋn inima cӑruia nu se gӑsește vicleșug.

Pacea lumii este trecӑtoare. Azi ȋți dӑruiește pace, dar mâine s-ar putea sӑ primești rӑzboi.

De vrei, iubit prieten, sӑ primești pacea adevӑratӑ, pacea aceea care ȋți dӑ odihnӑ ȋn suflet și care te face liber de orice pӑcat, aleargӑ azi la Mântuitorul. El este singurul din acest univers care va fi ȋn stare sӑ ȋți rezolve problema ta, și singurul care ȋți va dӑrui pacea adevӑratӑ.

Show More
Banner Pozitie 4 (liber)

Silviu Firulete

“Pentru mine, a lucra pentru Dumnezeu și a rӑspândi Cuvântul Lui cel Sfânt este o chemare divinӑ ȋncӑ de când eram copil mic. Știu și ȋmi place sӑ cred cӑ tot ceea ce fac pentru lucrarea Sa este o binecuvântare pentru cei din jurul meu, iar când voi fi chemat acasă ȋn Cerul Sfânt, voi fi rӑsplӑtit pentru tot ceea ce am lucrat și am investit ȋn lucrarea Lui.”

Related Articles

One Comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back to top button