Familie

Responsabilitatea pӑrinților (II)

“Ce seamӑnӑ omul, aceea va și secera.” (Galateni 6:7) Pӑcatul lasӑ o urmӑ de tristețe și suferințӑ ȋn iad, pe vecie. Totuși, judecata pӑcatului este ȋndreptatӑ când pӑcӑtosul se pocӑiește, iar Domnul ȋl iartӑ. Mulți copii suferӑ fizic și mintal din cauza pӑcatului pӑrinților necredincioși.

Influența pӑrinților ȋn bine  sau rӑu este adesea mult mai mare decât ȋși dau ei seama. Pӑrinții care nu sunt creștini, care nu se ȋnchinӑ lui Dumnezeu, care nu citesc Biblia și nu au ȋnchinare ȋn familie, nu-și fac datoria fațӑ de Dumnezeu și copiii lor. Tații și mamele trebuie sӑ fie credincioși și sӑ nu fie șovӑielnici ȋn viața lor creștinӑ și ȋn responsabilitatea educӑrii copilului lor.

Pӑrinții trebuie sӑ fie atenți la duhurile pӑcӑtoase care ȋi influențeazӑ pe copii. Duhurile pӑcӑtoase sunt subtile și distrugӑtoare, cӑutând sӑ controleze inima care este tânӑrӑ și fragedӑ. Când acestea ȋși fac loc și se cuibӑresc ȋn viața copilului, sunt greu de smuls.

Duhul rӑzvrӑtirii este rӑspândit ȋn lumea de azi. Citim ȋn 2 Timotei 3:1-2 cӑ ȋn zilele din urmӑ copiii vor fi neascultӑtori fațӑ de pӑrinți. Duhurile de mândrie, mânie și invidie devin evidente ȋn inima copilului din fragedӑ copilӑrie. Este important ca pӑrinții sӑ aibӑ duhul lui Dumnezeu ca sӑ poatӑ distinge lucrarea lui satan și sӑ se poarte cu copiii așa cum ȋi ȋndeamnӑ Domnul.

Puterea de ȋmpotrivire fațӑ de aceste duhuri va veni doar prin cӑutarea serioasӑ a Domnului ȋn rugӑciune. Eșuarea de a ȋmplini aceastӑ acțiune prin harul lui Dumnezeu ȋl va lӑsa pe copil cu multe dezavantaje și totodatӑ va rӑmâne foarte frustrat.

Adesea, copilul manifestӑ ȋncӑpӑțânare. Când ȋnvӑțӑtura și rugӑmintea fӑcutӑ cu dragoste și blândețe nu-l conving, trebuie aplicate metode de disciplinare mai stricte. Aceasta va fi pentru binele viitor și pentru mântuirea copilului. Cӑminul și ȋmpӑrӑția lui Dumnezeu vor fi binecuvântate, iar societatea va avea de câștigat.

Va urma…

© Gospel Tract & Bible Society

Show More
Banner Pozitie 4 (liber)

Silviu Firulete

“Pentru mine, a lucra pentru Dumnezeu și a rӑspândi Cuvântul Lui cel Sfânt este o chemare divinӑ ȋncӑ de când eram copil mic. Știu și ȋmi place sӑ cred cӑ tot ceea ce fac pentru lucrarea Sa este o binecuvântare pentru cei din jurul meu, iar când voi fi chemat acasă ȋn Cerul Sfânt, voi fi rӑsplӑtit pentru tot ceea ce am lucrat și am investit ȋn lucrarea Lui.”

Related Articles

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back to top button