Teme Istorice

Popoarele Bibliei – Fenicienii

Fenicienii au locuit o fâșie ȋngustӑ de pӑmânt ȋn nord-vestul Palestinei, pe tӑrâmul Mӑrii Mediterane, ȋmpӑrțitӑ acum ȋntre Libia și Siria. Odinioarӑ, fenicienii ocupau teritorii mai ȋntinse ȋn Canaan, dar invazia evreilor sub conducerea lui Iosua (1 380 ȋ.Hr.) i-a ȋnghesuit ȋntr-o margine a mӑrii.
Limitați teritorial de apele mӑrii și de lanțul muntos al Libanului, fenicienii au devenit vajnici cӑlӑtori și cuceritori ai ȋntinderilor de ape. Exploratorii fenicieni au fondat o serie ȋntreagӑ de colonii de-a lungul coastelor Mӑrii Mediterane și au funcționat ca veritabili cӑrӑuși ai mӑrii, ȋnlesnind comerțul și comunicațiile. Acest neam și-a cunoscut culmea de glorie ȋntre anii 1 050 și 850 ȋ.Hr. (Ezechel 27:8,9).

Cu porturi minunate ca Tir și Sidon și cu o nesecatӑ cantitate de lemn (cedru, brad și pin), fenicienii au devenit repede mari meșteri ȋn construirea de corӑbii. Pentru cӑ israelițlor nu le plӑcea sӑ meargӑ pe mare, fenicienii au devenit parteneri naturali de afaceri cu cei din Israel. Hiram din Tir, prieten cu David și cu Solomon, i-a ajutat pe evrei sӑ-și construiascӑ și sӑ-și ȋntreținӑ o flotӑ comericalӑ (1 Regi 9:26-28).

Religia fenicienilor nu era altceva decât o extensie a religiilor canaanite. Și sistemul lor de ȋnchinare mergea pânӑ la sacrificarea copiilor. Zeii erau și de parte bӑrbӑteascӑ și de parte femeiascӑ, avându-l ca patron suprem pe același Baal. Cӑsӑtoria lui Ahab cu feniciana Izabela a prӑbușit Israelul ȋn idolatrie. Ȋmpӑratul Ahab i-a ȋngӑduit soției sale sӑ așeze preoți ai lui Baal ȋn poziții-cheie din administrație (1 Regi 18:19). Mai târziu, Solomon s-a ȋnchinat și el lui Astarteea, zeița Sidonienilor (1 Regi 11:5).

Una dintre cele mai interesante profeții din Biblie a fost rostitӑ de Ezechel ȋmpotriva  Tirului și Sidonului (Ezechiel 26:1-21). La vremea când și-a rostit el profeția, Ierusalimul era dӑrâmat, iar cetӑțile feniciene erau ȋn plinӑ glorie. Nimeni n-ar fi crezut cӑ cele rostite de Ezechel se vor ȋntâmpla ȋntocmai. A venit ȋnsӑ vremea lui Nebucadnețar și a asediului ridicat de el ȋmpotriva celor douӑ bogate cetӑți. Locuitorii cetӑții s-au refugiat pe o insulӑ din apropierea coastei și se credeau ȋn siguranțӑ acolo. Ȋntrucât nu aveau corӑbii, Nebucadnețar s-a gândit ȋnsӑ la un plan care pӑrea imposibil: ȋntre țӑrm și insulӑ sӑ fie construit un drum pe uscat. Toatӑ oastea a primit ordin sӑ dӑrâme tot ce era de dӑrâmat și sӑ arunce totul ȋn mare. Rând pe rând, așa cum prevestise Ezeciel, zidurile, turnurile și casele Tirului au fost dӑrâmate și aruncate ȋn mare. N-a fost ȋnsӑ de ajuns. Atunci au rӑzuit pӑmântul pânӑ au dat de stâncӑ și vatra cetӑții a ajus “o stâncӑ goalӑ” (Ezechiel 26:14). Când au isprӑvit, Nebucadnețar a trecut pe uscat și a jefuit toate comorile fenicienilor.

Foarte interesant este și faptul cӑ ȋn spatele seminției Tirului, Duhul lui Dumnezeu ȋl deconspirӑ și-l osândește pe ȋnsuși Lucifer, heruvimul ȋngâmfat care și-a pierdut poziția din slavӑ și a fost aruncat pe pӑmânt. Capitolele 26 și 27 din cartea lui Ezechiel sunt pline de taine și revelații divine.
Un correspondent al profeției lui Ezechiel ȋl gӑsim și ȋn Isaia 23:1-18.
Cetӑțile feniciene Tir și Sidon sunt menționate și ȋn Noul Testament. Domnul Isus a vindecat ȋn acest ținut o fetițӑ stӑpânitӑ de demoni (Matei 15:21-28), iar primii creștini au misionat aici intens, când au fost alungați din Ierusalim (Fapte 11:19). Apostolul Pavel a trecut și el de multe ori prin Tir și Sidon (Fapte 15:3).

Show More

Silviu Firulete

“Pentru mine, a lucra pentru Dumnezeu și a rӑspândi Cuvântul Lui cel Sfânt este o chemare divinӑ ȋncӑ de când eram copil mic. Știu și ȋmi place sӑ cred cӑ tot ceea ce fac pentru lucrarea Sa este o binecuvântare pentru cei din jurul meu, iar când voi fi chemat acasă ȋn Cerul Sfânt, voi fi rӑsplӑtit pentru tot ceea ce am lucrat și am investit ȋn lucrarea Lui.”

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back to top button