Articole

Relația părinte – copil

Dorinţa fiecărui părinte şi copil este să găsească fericirea în viaţă şi să trăiască într-o familie iubitoare, având o relaţie familială fericită. Totuşi, conflictul, rebeliunea, lipsa disciplinei, confuzia şi anxietatea, de cele mai multe ori, strică pacea şi bucuria relaţiilor care ar trebui să domnească în familie. Creştinul care caută cum să restabilească relaţiile, de cele mai multe ori, este cel care trebuie să meargă la ceilalţi membri ai familiei.

Dorinţa lui Dumnezeu este ca toţi să ajungă la cunoştinţa adevărului, să fie mântuiţi, împuterniciţi pentru viaţă şi creştere în plinătatea lui Hristos. Acest lucru cere disciplină şi supunere faţă de alţii. În cazul copiilor, supunerea este mai întâi faţă de părinţi, în Domnul. Întotdeauna, fie că este vorba de părinte sau copil, în cinste, fiecare să dea întâietate altuia (Romani 12:10).

Ce spune Scriptura?

„Păzeşte şi ascultă toate aceste lucruri pe care ţi le poruncesc, ca să fii fericit, tu şi copiii tăi după tine, pe vecie, făcând ce este bine şi ce este plăcut înaintea Domnului, Dumnezeului tău” (Deuteronom 12:28).
„Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui; ferice de copiii lui după el!” (Proverbe 20:7).

„Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept. Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta – este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă – ca să fii fericit, şi să trăieşti multă vreme pe pământ” (Efeseni 6:1-3).

„Copii, ascultaţi de părinţii voştri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului” (Coloseni 3:20).

Ce să fac?

Mai întâi, ca părinte/copil, trebuie să fii mântuit şi botezat cu Duhul Sfânt. Cere-I lui Isus să te mântuiască şi să te umple cu Duhul Său cel Sfânt. În calitate de creştin plin de Duhul Sfânt care manifestă roada Duhului: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor, vei fi un exemplu pentru ce este bun în familia ta. Promisiunea din Fapte 16:31 este că toţi cei care cred în Isus, împreună cu casa lor, vor fi mântuiţi.

Cere şi acţionează bazat pe siguranţa împlinirii promisiunii. Dacă eşti copil şi eşti un creştin în casa părinţilor tăi, aceeaşi promisiune se aplică şi pentru tine. Când te supui şi îi respecţi pe părinţii tăi, te supui şi respecţi ordinea pe care Dumnezeu a pus-o în casa ta. Promisiunea lui Dumnezeu este că mărturia ta va lucra şi îi va atrage pe părinţii, fraţii şi surorile tale la Isus pentru mântuire. A nu te supune părinţilor tăi înseamnă a nu te supune lui Dumnezeu, şi acest lucru aduce dezordine, confuzie şi anxietate.

În calitate de părinte creştin, trebuie să fii un exemplu sfânt şi să fii responsabil pentru creşterea şi disciplinarea copilului tău în căile Domnului (Deuteronom 6:6,7; Evrei 12:5,6,11). Pentru a face acest lucru, trebuie să exprimi dragostea lui Dumnezeu copiilor tăi, dragoste care îi va aduce într-un loc al acceptării lui Isus Hristos în vieţile lor. Există principii spirituale care fac diferenţa în felul în care Dumnezeu lucrează în problemele tale. Un principiu este a-I da laudă lui Dumnezeu şi întâietate în toate problemele şi relaţiile tale. Când o persoană slujeşte lui Dumnezeu, Dumnezeu slujeşte înapoi (1 Samuel 2:30b).

Un alt principiu este cel al mijlocirii. În timp ce mijloceşti pentru copiii/părinţii tăi, aminteşte-ţi promisiunile lui Dumnezeu de a aduce mântuirea fiecărui membru al familiei tale. Mulţumeşte-I şi laudă-L pentru aceasta. Un mijlocitor se apropie de Dumnezeu în numele persoanei pentru care se roagă. De asemenea, acesta intră în război spiritual împotriva lui Satana şi a înşelăciunii lui (Efeseni 6:12). Când te rogi în mijlocire, porţi poverile acelora pentru care te rogi. În timp ce porţi aceste poveri, vei avea o mai bună înţelegere a persoanei, înţelegere care va conduce la o mai mare dragoste pentru ea. În timp ce dragostea domneşte şi mijlocirea este făcută, disciplina, ordinea în casă, pacea şi bucuria în familie vor urma cu siguranţă.

Când te rogi

Cere-I lui Dumnezeu să-ţi dea o mare dragoste pentru copiii/părinţii tăi. Cere-I să te ajute să vezi toate calităţile demne de laudă. Cere-I să-ţi descopere căi prin care poţi să îi binecuvântezi, astfel zidindu-i prin apreciere mai degrabă decât criticându-i şi devalorizându-i. Mulţumeşte-I lui Dumnezeu şi laudă-L pentru iertarea pe care ţi-a dat-o pentru ei şi la fel pentru tine. Mulţumeşte-I pentru dragostea Lui, laudă-L, ştiind cu siguranţă că El poate şi restaurează relaţiile dintre membrii familiei.

Referințe/ Temă dă casă

Filimon: Relaţii restaurate în Hristos

Isaia 58: Post pentru restaurarea relaţiilor

Ghid pentru părinţi:

Proverbe 13:24; 19:18; 29:15
Evrei 12:6-10
Luca 11:11-13
Coloseni 3:21, Efeseni 6:4

Ghid pentru copii:
Efeseni 6:1-3
Coloseni 3:20

Show More

Silviu Firulete

“Pentru mine, a lucra pentru Dumnezeu și a rӑspândi Cuvântul Lui cel Sfânt este o chemare divinӑ ȋncӑ de când eram copil mic. Știu și ȋmi place sӑ cred cӑ tot ceea ce fac pentru lucrarea Sa este o binecuvântare pentru cei din jurul meu, iar când voi fi chemat acasă ȋn Cerul Sfânt, voi fi rӑsplӑtit pentru tot ceea ce am lucrat și am investit ȋn lucrarea Lui.”

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back to top button