Teme Istorice

Popoarele Bibliei: Asirienii

Asirienii s-au ivit pe scena lumii din valea fertilӑ, aflatӑ ȋntre Tigru și Eufrat, din porțiunea de nord a Mesopotamiei. Ȋn anul 1300 ȋ.Hr., Asiria a ȋnvins Babilonul și și-a ȋntins domnia asupra Mesopotamiei de sud. Prin aceastӑ mișcare strategicӑ, Asiria a devenit o putere imperialӑ majorӑ. Tӑria ei a durat aproximativ 700 de ani, cu apogeul ȋntre anii 850 și 650 ȋ.Hr. Asirienii sunt socotiți și astӑzi cel mai crud popor care a dominat vreodatӑ lumea civilizatӑ. Stӑpânirea asirianӑ s-a rӑspândit și a fost ȋntreținutӑ printr-un climat extraordinar de teroare. Cetӑțile care nu li s-au supus de bunӑvoie au fost trecute prin ascuțișul sӑbiei, arse ȋn foc, dӑrâmate, iar oamenii capturați au fost jupuiți de vii. Basoreliefurile, scoase de sub ruine de cӑtre arheologi, ȋi aratӑ pe asirieni scoțând ochii prizonierilor, tӑindu-le mâinile, trӑgându-i ȋn țeapӑ, clӑdind veritabile piramide de capete și torturând fӑrӑ milӑ copiii.

Din pricina sӑlbӑticiei lor, asirienii și-au atras ura tuturor neamurilor. Resentimentul colectiv este ilustrat cum nu se poate mai bine de atitudinea profetului Iona. Un Dumnezeu care se preocupӑ de salvarea cetӑții asiriene Ninive este peste puterea de ȋnțelegere și acceptare a acestui patriot evreu. Nu este de mirare cӑ el a preferat sӑ fugӑ de mistuirea divinӑ ȋncredințatӑ (Iona 1:1-3) și cӑ s-a amӑrât de moarte când Dumnezeu a cruțat cetatea vinovatӑ (Iona 4:1-3).

Ȋntreaga carte a profetului Naum este și ea dedicatӑ Asiriei. De data aceasta nu mai este vorba despre izbӑvire, ci despre nimicire. Asirienii n-au prețuit șansa pocӑinței și rӑutatea lor le-a atras ȋn final o teribilӑ pedepsire din partea Domnului: “Vai de cetatea vӑrsӑtoare de sânge, plinӑ de minciunӑ, plinӑ de silnicie și care nu ȋnceteazӑ sӑ se dedea la rӑpire! …” (Naum 3:1). Trecuserӑ de 4 ori 40 de ani de la vestirea lui Iona. Relatarea vizionarӑ a lui Naum este o veritabilӑ cronicӑ “cinematograficӑ” a distrugerii definitive a Asiriei. Când vorbea Naum, predicțiile lui pӑreau incredibile și irealizabile, dar ȋn anul 612 ȋ.Hr. babilonienii și mezii au format o coaliție și au ȋmplinit  judecata rostitӑ de Dumnezeu asupra Asiriei.

Puterea asirianӑ a urgisit și Israelul. Ȋn anul 722 ȋ.Hr., ȋmpӑratul asirian Șalmanazar a asediat Samaria, capitala Israelului de nord. Când a cӑzut cetatea mii de evrei au fost deportați ȋn teritorii asiriene. A fost o loviturӑ cruntӑ din care Israelul de Nord nu și-a mai revenit niciodatӑ. Zece seminții ale lui Israel au fost smulse din vatra strӑmoșeascӑ și au dispӑrut complet din istorie.

Cele douӑ seminții din Sud, sub numirea de regat al lui Iuda, au simțit și ele teribila mușcӑturӑ asirianӑ. Ȋmpӑratul Ahaz s-a supus ȋmpӑratului asirian Tiglad Pilezer și a cerut protecție. Acest lucru s-a ȋntâmplat ȋn ciuda protestelor profetice ale lui Isaia care a condamnat din rӑsputeri aceastӑ mezalianțӑ. Sub tutela asirianӑ, Ahaz a trbuit sӑ plӑteascӑ bir și sӑ adopte o seamӑ de practici religioase pӑgâne (2 Regi 16).

Asiria avea o religie naturalistă care personifica forțele naturii. Ȋn afara Zeului patron, șarpele inelat “Asur”, asirienii se mai ȋnchinau și lui Șemac, zeul soarelui, lui Sin, zeița lunii și lui Hadad, zeul tunetului. Ȋmpotriva acestei religii idolatre s-au ridicat glasurile unei pleiade de profeți (Isaia 10:5,6; Ezechiel 16:28; Osea 8:9).

Galerie Foto:

Show More

Silviu Firulete

“Pentru mine, a lucra pentru Dumnezeu și a rӑspândi Cuvântul Lui cel Sfânt este o chemare divinӑ ȋncӑ de când eram copil mic. Știu și ȋmi place sӑ cred cӑ tot ceea ce fac pentru lucrarea Sa este o binecuvântare pentru cei din jurul meu, iar când voi fi chemat acasă ȋn Cerul Sfânt, voi fi rӑsplӑtit pentru tot ceea ce am lucrat și am investit ȋn lucrarea Lui.”

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back to top button