Familie

Responsabilitatea pӑrinților (III)

Astӑzi vom continua lectura despre responsabilitӑțile pӑrințiilor ȋn educarea copiilor. Partea I și partea a II-a le puteți gӑsi aici: Responsabilitatea pӑrinților (I) și Responsabilitatea pӑrinților (II).
Ȋn Proverbele 13:24 citim: “Cine cruțӑ nuiaua urӑște pe fiul sӑu, dar cine-l iubește ȋl pedepsește ȋndatӑ.” “Nebunia este lipitӑ de inima copilului, dar nuiaua pentru ȋndreptare o va dezlipi de el.” (Proverbele 22:15) Adesea, lipsa dragostei pentru copil ȋmpiedicӑ pӑrinții ȋn aplicarea unei metode corecte de disciplinare.

Aceste citate biblice din cartea Proverbelor nu aprobӑ și nici nu ȋncurajeazӑ abuzul copiilor. “Nuiaua pentru ȋndreptare” s-a dovedit eficace atunci când este aplicatӑ cu dragoste. Durerea pe care o simte copilul ȋl face și pe pӑrinte sӑ sufere. Când inima pӑrinților este vie, dragostea curatӑ pentru copil, pedeapsa datӑ ȋi va uni și mai mult pe pӑrinți și copii. Pӑrinții care disciplineazӑ cu mânie vor avea probleme ȋn a obține rezultate bune, deoarece ȋncrederea dintre copil și pӑrinte va fi profund zdruncinatӑ sau sfӑrâmatӑ. Oh! Dacӑ toți pӑrinții ar folosi metoda de educare din Biblie pentru copiii lor, Dumnezeu i-ar binecuvânta cu siguranțӑ.

Este esențial sӑ creӑm o atmosferӑ ȋn care copiii sӑ poatӑ fi ȋnvӑțați prin dragoste și exemplu. Dӑ-le copiilor un exemplu de dragoste consistent, ȋngӑduințӑ, compasiune și astfel le-ai dat ȋndrumare pentru o trӑire constructivӑ și consistentӑ. Aratӑ-le cӑ un limbaj indecent sau o comportare indecentӑ nu necesitӑ rӑutate sau ridiculizare pentru a o corecta, și astfel le-ai demonstrat capacitatea inimii de a da cӑldurӑ ȋntr-o situație dificilӑ. Ȋnvațӑ-i cӑ necazul și nenorocirea i se pot ȋntâmpla oricui și cӑ fiecare om meritӑ compasiune și ȋnțelegere ȋn Numele lui Cristos, iar atunci le vei da cheia spre inima semenilor lor.

Va urma…

© Gospel Tract & Bible Society

Show More

Silviu Firulete

“Pentru mine, a lucra pentru Dumnezeu și a rӑspândi Cuvântul Lui cel Sfânt este o chemare divinӑ ȋncӑ de când eram copil mic. Știu și ȋmi place sӑ cred cӑ tot ceea ce fac pentru lucrarea Sa este o binecuvântare pentru cei din jurul meu, iar când voi fi chemat acasă ȋn Cerul Sfânt, voi fi rӑsplӑtit pentru tot ceea ce am lucrat și am investit ȋn lucrarea Lui.”

Related Articles

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back to top button