Meditatii

Omul care fugea de Dumnezeu

“Poate cineva sӑ stea ȋntr-un loc ascuns fӑrӑ sӑ-l vӑd Eu? Zice Domnul…” Ieremia 23:24

“Nu mai pot suporta multӑ vreme aceste vorbe! Dacӑ continui sӑ-mi vorbești despre Dumnezeu, pӑrӑsesc și lucrul, și toate, și plec departe de aici”, spunea un tânӑr mamei sale. Mama a rӑspuns: “Atâta timp cât voi trӑi, ȋți voi vorbi despre Isus, și lui Isus Ȋi voi vorbi despre tine.”

Cu toate cӑ-și iubea mama, tânӑrul a plecat de acasӑ. Un prieten i-a gӑsit repede o slujbӑ de șofer. La primul drum pe care l-a fӑcut cu patronul sӑu, acesta l-a ȋntrebat deodatӑ: “Spune-mi, știi unde-ți vei petrece veșnicia?” Dacӑ un fulger ar fi cӑzut la picioarele sale, tânӑrul n-ar fi simțit o izbiturӑ mai mare. “Cum”, ȋși zise ȋn sinea sa, “eu am fugit de mama mea, și Dumnezeu mӑ urmӑrește și aici?” Nu a știut ce sӑ rӑspundӑ. A fost obligat sӑ asculte aceleași cuvinte: pӑcatele și judecata, jertfa lui Hristos și iertarea.

Când cӑlӑtoria s-a sfârșit și a rӑmas singur, ȋn sufletul tânӑrului a ȋnceput frӑmântarea. Apoi ȋi revenirӑ ȋn gând cuvintele mamei sale: toți au pӑcӑtuit, dar toți pot fi ȋndreptӑțiți prin jertfa Mântuitorului. Tânӑrul nu s-a mai putut ascunde de chemarea harului lui Dumnezeu.

© Sӑmânța Bunӑ

Show More
Banner Pozitie 4 (liber)

Silviu Firulete

“Pentru mine, a lucra pentru Dumnezeu și a rӑspândi Cuvântul Lui cel Sfânt este o chemare divinӑ ȋncӑ de când eram copil mic. Știu și ȋmi place sӑ cred cӑ tot ceea ce fac pentru lucrarea Sa este o binecuvântare pentru cei din jurul meu, iar când voi fi chemat acasă ȋn Cerul Sfânt, voi fi rӑsplӑtit pentru tot ceea ce am lucrat și am investit ȋn lucrarea Lui.”

Related Articles

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Check Also
Close
Back to top button