Familie

Supunerea fațӑ de cei aflați ȋn poziții de autoritate – elementul relațiilor

Ȋn articolele precedente  destinate Familiei Creștine, am remarcat cât de important este sӑ fii ȋn relații bune cu autoritatea. De vreme ce ȋntâlnirea este un proces ȋn cadrul cӑruia se iau decizii importante, și deoarece pӑrinții ocupӑ un loc prioritar, fiind canale de povӑțuire stabilite de Dumnezeu, reiese cӑ acei tineri care doresc sӑ ia decizii ȋnțelepte, ȋn problema ȋntâlnirilor, trebuie sӑ fie ȋn relații bune, sincere, deschise, cu pӑrinții lor. Fiul ascultӑtor sau fiica ascultӑtoare se aflӑ ȋntr-o posturӑ plinӑ de siguranțӑ, și invers, fiul rebel, neascultӑtor și fiica rebelӑ, neascultӑtoare, se aflӑ ȋntr-o posturӑ periculoasӑ.

Sӑ fim mai expliciți, atât Biblia cât și viața au demonstrat cӑ acei care sunt rebeli sunt și neȋnfrânați ȋn ceea ce privește poftele firești. Fiul rebel și fiica rebelӑ sunt ȋn mod deosebit expuși ispitelor imorale și asftel, pur și simpu nu sunt gata pentru ȋntâlniri.

Mai mult, pe lângӑ pericolele morale pe care le implicӑ rebeliunea, existӑ pericolul ca toate celelalte hotӑrâri sӑ fie luate ȋn aceastӑ stare. Tinerii care se revoltă  fațӑ de pӑrinții lor ȋși vor alege partenerul de ȋntâlnire tot sub  influența revoltei și sunt puține șanse ca ei sӑ facӑ o alegere bunӑ. Tot așa dupӑ cum rebelul ȋși alege hainele, coafura, muzica și toate celelalte lucruri, pentru a demonstra cӑ este ȋn opoziție cu pӑrinții, el va face și din alegerea partenerului de viațӑ un gest de sfidare, ajungând sӑ se ȋnsoțeascӑ cu cineva care-i va întreține și mai mult ostilitatea ȋmpotriva pӑrinților. Sigur cӑ toate acestea se ȋntâmplӑ ȋn subconștient, dar tânӑrul rebel crede cӑ face ceea ce dorește spre binele lui și-i place acest lucru. Aproape cӑ nu este necesar sӑ amintim cӑ animozitatea fațӑ de o a treia persoanӑ constituie  o bazӑ șubredӑ pentru construirea unei relații pe viațӑ.

Și totuși , doi tineri neascultӑtori vor fi ȋn mod inevitabil atrași mai mult unul cӑtre altul de plângerile și atitudinile lor negative comune, decât țelurile sau angajamentele pozitive care ar trebui sӑ-i preocupe. Ȋn mod inevitabil, ei vor lua decizii necugetate, care nu-i vor afecta doar pe ei, ci și pe cei care le vor urma.

Repetӑm, ȋntâlnirile dintre tineri sunt un proces de luӑri de decizii. Singurul mod sӑnӑtos de a le practica este acela de a trӑi ȋn supunere fațӑ de cei pe care Dumnezeu i-a așezat, prin natura și poziția lor, sӑ ne ținӑ sub autoritate.

John Coblentz, Viaţa Familiei Creștine

Show More

Silviu Firulete

“Pentru mine, a lucra pentru Dumnezeu și a rӑspândi Cuvântul Lui cel Sfânt este o chemare divinӑ ȋncӑ de când eram copil mic. Știu și ȋmi place sӑ cred cӑ tot ceea ce fac pentru lucrarea Sa este o binecuvântare pentru cei din jurul meu, iar când voi fi chemat acasă ȋn Cerul Sfânt, voi fi rӑsplӑtit pentru tot ceea ce am lucrat și am investit ȋn lucrarea Lui.”

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back to top button