DevotionaleEditoriale

Ultimul Capitol

“ …clipa plecӑrii mele este aproape. M-am luptat lupta cea bunӑ, mi-am isprӑvit alergarea, am pӑzit credința.” 2 Timotei 4: 6,7

Ȋn ȋncӑperile Societӑții Biblice Britanice și strӑine din Londra existӑ un tablou impresionant al pictorului J. D. Penrose. El Prezintӑ o scenӑ din anul 735. Se vede un bӑrbat foarte bӑtrân stând ȋntr-un fotoliu cu un manuscris ȋn mâini. Ȋn fața lui șade un tânӑr care scrie ceea ce ȋi dicteazӑ bӑtrânul. Este vorba despre Adam Beda, numit “Venerabilul”, care realizeazӑ traducerea Evangheliei dupӑ Ioan ȋn limba englezӑ veche. Tabloul este intitulat “Ultimul capitol”.

Bӑtrânul este probabil conștient de slӑbiciunea sa și se simte cӑ a ajuns la ultimul capitol al vieții sale pe acest pӑmânt. Dar el are siguranța cӑ moartea poate acționa numai asupra trupului sӑu, pe care ȋl așteaptӑ apoi ȋnvierea. Fața sa este luminatӑ de un zâmbet plin de ȋncredere. Duhul sӑu, care primise deja pacea lui Dumnezeu, va merge ȋn Paradis, la Isus (Luca 23:43).

Aceste douӑ cuvinte, “Ultimul capitol”, sunt impresionante. Ele ne amintesc cӑ și pentru noi va veni clipa când se va scrie “sfârșit” sub ultima paginӑ a cӑrții vieții noastre. Dacӑ am ȋnțeles cӑ avem nevoie de un Salvator personal și dacӑ L-am gӑsit ȋn Isus Hristos, atunci ultimul capitol al existenței noastre va fi intrarea ȋn veșnicia fericitӑ, unde vom fi pentru totdeauna cu Hristos ȋn Slava Sa.

Poate și pentru tine, drag cititorule, se apropie ziua când se va scrie ultimul capitol, nu conteaza cӑ ești tanӑr sau bӑtrân, ziua de mâine nu este a noastrӑ și s-ar putea ca pentru tine sӑ se scrie “Ultimul capitol”. Ești pregӑtit pentru aceastӑ “ultimӑ paginӑ” din viața ta ?

Show More

Silviu Firulete

“Pentru mine, a lucra pentru Dumnezeu și a rӑspândi Cuvântul Lui cel Sfânt este o chemare divinӑ ȋncӑ de când eram copil mic. Știu și ȋmi place sӑ cred cӑ tot ceea ce fac pentru lucrarea Sa este o binecuvântare pentru cei din jurul meu, iar când voi fi chemat acasă ȋn Cerul Sfânt, voi fi rӑsplӑtit pentru tot ceea ce am lucrat și am investit ȋn lucrarea Lui.”

Related Articles

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back to top button