ArticoleEditoriale

De ce a înviat Isus Hristos ?

Astăzi este Paştele şi toată lumea sărbătoreşte Învierea Domnului nostru Isus Hristos. Cei ce se salută spun: „Hristos a înviat!” iar răspunsul la salutare este: „Cu adevărat a înviat!” Cu siguranţă că, cea mai mare parte din oameni vor să cunoască de ce a înviat Domnul Isus? Iată 8 motive care sunt scrise în Epistola lui Pavel către Romani.

1.Ca să dovedească că este Fiul lui Dumnezeu

La începutul Epistolei către Romani, după ce se prezintă pe sine, Apostolul Pavel face o introducere a Evangheliei pe care o propovăduieşte şi spune:

Ea (Evanghelia) priveşte pe Fiul Său, născut din sămânţa lui David, în ce priveşte trupul, iar în ce priveşte duhul sfinţeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morţilor… (Romani 1:3-4)

Prin învierea din morţi, Domnul Isus a dovedit cu putere că este de aceeaşi natură cu Dumnezeu, că este Dumnezeu din Dumnezeu.

2. Pentru că noi am fost socotiţi neprihăniţi

Termenul „neprihănit” este un termen juridic şi se aplică persoanei care la judecată a fost îndreptăţită. Cu alte cuvinte, după ce a fost vinovat de anumite lucruri, sau crime, cineva plăteşte, sau poartă pedeapsa şi astfel, persoana respectivă ajunge să fie socotită şi declarată nevinovată în faţa legii. Aceasta este neprihănirea. După ce scrie despre Avraam, care a fost socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin credinţă, Apostolul Pavel scrie:

Dar nu numai pentru el este scris că „ i-a fost socotită ca neprihănire”, ci este scris şi pentru noi; cărora de asemenea ne va fi socotită, nouă celor care credem în Cel ce a înviat din morţi pe Isus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fărădelegilor noastre, şi a înviat din pricina că am fost socotiţi neprihăniţi. (Romani 4:23-25)

3. Ca noi să trăim o viaţă nouă

Botezul creştinului simbolizează identificarea cu moartea Domnului Isus, adică moartea pentru felul păcătos de vieţuire în care am trăit altă dată. Apostolul Pavel scrie:

Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. (Romani 6:4)

Dacă credem din toată inima în învierea Domnului nostru Isus Hristos, şi dacă ne-am identificat cu El şi în moartea Lui, nu vom mai trăi de acum înainte în păcatele în care ne-am aflat altă dată.

4. Ca să arate natura învierii noastre viitoare

Toţi oamenii vor învia. Unii pentru moştenirea vieţii veşnice şi alţii pentru judecată. Sfintele Scripturi spun:

Într-adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. (Romani 6:5)

Când zice Scriptura că noi să ne facem una cu el printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, nu se referă la faptul ca să murim prin răstignire, ci ca să murim faţă de păcat. Dacă s-a întâmplat aceasta în viaţa cititorului, atunci va învia cu o înviere asemănătoare cu cea a Domnului Isus, de aceeaşi natură.

5. Ca să aducem roade pentru Dumnezeu

În continuarea Epistolei către Romani, Apostolul Pavel a scris celor din poporul Evreu, care până la venirea Domnului Isus au fost sub stăpânirea Legii lui Moise şi le spune:

Tot astfel, fraţii mei, prin trupul lui Hristos, şi voi aţi murit în ce priveşte Legea, ca să fiţi ai altuia, adică ai Celui ce a înviat din morţi; şi aceasta, ca să aducem roade pentru Dumnezeu. (Romani 7:4)

Iar roadele pentru Dumnezeu sunt roada Duhului despre care tot Apostolu Pavel a scris:

Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. (Galateni 6:22)

6. Ca să confirme învierea noastră în viitor

Prin învierea Domnului Isus, Dumnezeu, Tatăl Lui şi al nostru, a confirmat adevărul despre învierea noastră în viitor, aşa cum spune Scriptura:

Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi, va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi. (Romani 8:11)

7. Ca să mijlocească la Dumnezeu pentru noi

Dacă am crezut în Domnul Isus din toată inima, dacă am murit cu o moarte asemănătoare cu a Lui, nimeni nu va mai putea ridica pâră împotriva noastră şi nici nimeni nu ne mai poate condamna, pentru că este scris:

Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela, care-i socoteşte neprihăniţi! Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu, şi mijloceşte pentru noi! (Romani 8:33-34)

De la învierea Sa până acum, Domnul Isus mijloceşte pentru aleşii Săi înaintea lui Dumnezeu, aşa că nimeni nu poate aduce pâră ca să ne osândească.

8. Ca să aibă stăpânire peste toţi oamenii

Biblia spune:

Căci Hristos pentru aceasta a murit şi a înviat ca să aibă stăpânire şi peste cei morţi şi peste cei vii. (Romani 14:9)

Este adevărat că mulţi nu recunosc stăpânirea lui acuma, dar vine o zi când…

…în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. (Filipeni 2:10-11)

Crede în învierea lui Isus Hristos ca să fii mântuit

Noul Testament a fost scris în perioada sclaviei, când toată lumea ştia ce înseamnă rob – unul care nu are voinţă proprie, nu are libertate şi nu are alegere, ci doar datorii. Robii se adresau la stăpânii lor şi le ziceau: „Domnule…” Erau şi unii care din dragoste au devenit robi. Ca să fii mântuit trebuie să intri într-o astfel de robie faţă de Domnul Isus Hristos. Scriptura spune:

Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi din inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. (Romani 10:9)

Prima condiţie pentru mântuire este să alegi să asculţi deplin şi în toate de Cuvântul Domnului Isus Hristos, iar a doua condiţie este să crezi că El a înviat din morţi. Crezi tu aceasta?

Hristos a înviat! – Cu adevărat a înviat!

Vasile Filat, Moldova Crestina

Show More

Silviu Firulete

“Pentru mine, a lucra pentru Dumnezeu și a rӑspândi Cuvântul Lui cel Sfânt este o chemare divinӑ ȋncӑ de când eram copil mic. Știu și ȋmi place sӑ cred cӑ tot ceea ce fac pentru lucrarea Sa este o binecuvântare pentru cei din jurul meu, iar când voi fi chemat acasă ȋn Cerul Sfânt, voi fi rӑsplӑtit pentru tot ceea ce am lucrat și am investit ȋn lucrarea Lui.”

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back to top button