Mesaj Biblic

Puterea Duhului Sfânt ȋn fiecare creștin

Cel mai cunoscut pasaj biblic din Noul Testament care face referire la lucrarea Duhului Sfânt se aflӑ ȋn cartea Faptele Apostolilor capitolul 2. Dupӑ ȋnӑlțarea lui Isus la ceruri, El le-a promis ucenicilor cӑ vor primi o putere care ȋi va cӑlӑuzi și va fi cu ei ȋn tot restul vieții lor. Ceea ce s-a ȋntâmplat acum aproape 2000 de ani ȋn Galileea, aidoma se ȋntâmplӑ și ȋn zilele noastre când Biserica lui Dumnezeu trӑiește prin prezența Duhului Sfânt, iar proorocul Ioel din vechime ȋntӑrește lucrarea aceasta scriind: “Ȋn zilele de pe urmӑ, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice fӑpturӑ; feciorii voștri și fecioarele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii, și bӑtrâni vor avea visuri.”
Bineȋnțeles, articolul de fațӑ nu face vreun atac la vreun cult religios, ci doar explicӑ faptul cum nevoia de a fi condus de puterea Duhului Sfânt este necesară pentru a ajunge ȋn Ȋmpӑrӑția lui Dumnezeu.

Puterea Duhului Sfânt se manifestӑ ȋn mai multe feluri, ȋnsӑ sӑ nu uitӑm cӑ este același Duh, dar sunt felurite daruri; aceleași lucrӑri, dar un singur Dumnezeu. Unora prin Duhul Sfânt le este dat sӑ ȋndemne pe alții, alții facerea de bine, milostenia, darul de vindecare, darul prorociei, vorbire ȋn limbi, tӑlmӑcirea, ȋnsӑ toate acestea le face unul și același Duh, care dӑ fiecӑruia ȋn parte dupӑ cum voiește.

Semnul exterior al unui creștin botezat cu Duhul Sfânt reprezintӑ vorbirea ȋn alte limbi. De asemenea, botezul cu Duhul Sfânt nu implicӑ faptul cӑ ești mântuit, dacӑ tu ȋncepi sӑ urmezi alte ȋnvӑțӑturi rele și sӑ ȋncepi sӑ trӑiești o viațӑ plinӑ de pӑcat. Puterea Duhului Sfânt nu reprezintӑ doar o vorbire și se rezumӑ doar la aceasta. Creștinul plin de puterea Duhului Sfânt va trebui sӑ și umble ȋn sfințenie și cӑlӑuzirea Duhului, pentru a putea sӑ pӑstreze acest dar. “Ȋn adevӑr, cine vorbește ȋn altӑ limbӑ, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu; cӑci nimeni nu-l ȋnțelege, și, cu duhul el spune taine.” 1 Corinteni 14: 2

Dacӑ vorbirea ȋn limbi și prorociile au fost doar pentru ucenici și pentru cei din Vechiul Testament, Biblia ar fi atunci drept o carte care spune legende și deseori lucruri ȋnțelepte ori adevӑrate.

Pentru creștinul care dorește sӑ trӑiascӑ ȋntocmai dupӑ Sfânta Scripturӑ, trebuie sӑ ȋndeplineascӑ toate cele scrise ȋn Biblie, nu doar pasaje selective care ne satisfac propriile nevoi personale ȋn funcție de cum le abordӑm.

Dacӑ umblarea este dupӑ Duhul Sfânt, sӑ și facem roade vrednice pentru Duhul Sfânt.

Show More

Silviu Firulete

“Pentru mine, a lucra pentru Dumnezeu și a rӑspândi Cuvântul Lui cel Sfânt este o chemare divinӑ ȋncӑ de când eram copil mic. Știu și ȋmi place sӑ cred cӑ tot ceea ce fac pentru lucrarea Sa este o binecuvântare pentru cei din jurul meu, iar când voi fi chemat acasă ȋn Cerul Sfânt, voi fi rӑsplӑtit pentru tot ceea ce am lucrat și am investit ȋn lucrarea Lui.”

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back to top button