Familie

Când problemele cresc (2)

DUREREA ÎN PERSPECTIVĂ

Există păreri diferite despre boală, accidente şi moarte prematură. Unii consideră că toate aceste lucruri sunt opera diavolului. Ei afirmă că Dumnezeu doreşte pentru cei credincioşi doar bucurie, o sănătate excelentă şi o prosperitate continuă. Alţii recunosc faptul că trăim într-o lume asupra căreia planează blestemul păcatului şi că mântuirea noastră încă nu este completă. Pentru aceştia nu este atât de important ce experimentează în viaţa asta de pregrini prin lumea păcatului, ci dacă viaţa lor aduce laudă lui Dumnezeu sau nu.

Următoarele principii ne vor ajuta să înţelegem situaţia din perspectiva Bibliei:

1. Omul este trecător. “De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi păcătuit…” (Romani 5:12).

2. Pământul se află sub blestem. “Dar ştim că până în ziua de azi, toată firea suspină şi suferă durerile naşterii” (Romani 8:22).

3. În trupul său, omul este supus durerii, necazurilor şi bolilor. “Şi nu numai ea (natura), dar şi noi, care care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi, şi aşteptăm înfierea, adică răscupărarea trupului nostru” (Romani 8:23).

4. Unele boli, dureri şi necazuri sunt rezultate ale păcatului. “Ioram… avea de nevastă pe o fată alui Ahab, şi a făcut ce este rău înaintea Domnului. … Ioram chiar înălţimi în munţii lui Iuda. A târât pe locuitorii Ierusalimului la curvie, şi a amăgit pe Iuda. … Domnul … te (pe Ioran) va lovi cu o boală grea, cu o boală de măruntaie, care se va îngreuna din zi în zi până când îţi vor ieşi măruntaiele din pricina târiei bolii” (2 Cronici 21).

5. Unele boli, dureri şi necazuri vin din partea Satanei. “Şi Satana a plecat dinaintea Domnului. Apoi a lovit pe Iov cu o bubă rea, din talpa piciorului până în creştetul capului” (Iov 2:7). “Şi ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un ţepuş în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască, şi să mă împiedice să mă îngâmf” (2 Corinteni 12:7).

6. Unele boli, dureri şi unele necazuri nu sunt rezultate nici de păcatul personal, nici de atacul Satanei, ci fac parte pur şi simplu din lumea noastră imperfectă. După cum s-a remarcat mai devreme, Isaac a orbit la bâtrâneţe. Pavel l-a părăsit pe Trofim bolnav la Milet. Şi Domnul Isus S-a referit la acest principiu când a spus: “Credeţi voi, le-a răspuns Isus, că aceşti Galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi Galileeni, pentru că au păţit astfel? … Sau acei optsprezele inşi, peste care a căzut turnul Siloam, şi i-a omorât, credeţi că au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi oameni, care locuiau în Ierusalim? Eu nu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel” (Luca 23: 2, 4-5). Cu alte cuvinte, doar cine se pocăieşte are şanse să fie dus de Dumnezeu într-o lume în care nu se vor mai întâmpla astfel de lucruri.

7. Se cuvine să ne rugăm pentru vindecare şi izbăvire, cu condiţia să ne rugăm cu credinţă. “Este unul dintre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii; şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va însănătoşa; şi dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate” (Iacov 5:14, 15). “De trei ori am rugat pe Domnul să mi-l ia. Şi El mi-a zis: Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros în slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine” (2 Corinteni 12: 8,9). “Tată, dacă voieşti, depărtează paharul acesta de la Mine! Totuşi, facă-se nu voia Mea, ci a Ta” (Luca 22:42).

Sursa: cartea “Viaţa familiei creştine” de John Coblentz

Show More

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back to top button