Mesaj Biblic

Teama de suferințӑ și teama de moarte

Cu toții ne ferim de durerea trupeascӑ, de durerea cauzatӑ de critici și de suferința singurӑtӑții și ȋntristӑrii. Dumnezeu nu ne va scuti de toate aceste suferințe, dar ne va asigura harul de a le putea ȋndura. El ne-a promis pace și siguranțӑ ȋn mijlocul necazurilor: “Dumnezeu este adӑpostul și sprijinul nostru, un ajutor, care nu lipsește niciodatӑ ȋn nevoi. De aceea nu ne temem” (Psalmnul 46:1,2). Dacӑ-L iubim pe Domnul, El va folosi suferința spre binele nostru. Suferința oferӑ posibilitatea de a cunoște prezența și puterea lui Dumnezeu. Ne ajutӑ, de asemenea, la adâncimea caracterului și ne dӑ o inimӑ ȋnțelegӑtoare. Suferința ne poate ȋmbogӑți sau ne poate ruina. Cu noi ce face oare?

Teama de moarte: Teama de moarte este ceva obișnuit pentru oameni. A ne lua rӑmas-bun de la cineva drag este cea mai mare şi dureroasӑ sarcinӑ.
Trebuie sӑ ne obișnuim cu ȋntrebarea atât de veche: “omul odatӑ mort ar putea sӑ mai ȋnvieze?” (Iov 14:14). Isus a venit ca sӑ ne elibereze de teama de moarte (Evrei 2:14, 15). De aceea a murit și a ȋnviat și de aceea a promis: “pentru cӑ Eu trӑiesc, și voi veți trӑi” (Ioan 14:19). Cu El, moartea nu este o poartӑ spre nicӑieri, ci o strӑlucitoare poartӑ spre o viațӑ nouӑ. “Sӑ nu vi se tulbure inima… Ȋn casa Tatӑlui Meu sunt multe locașuri. Eu Mӑ duc sӑ vӑ pregӑtesc un loc” (Ioan 14:1,2). Va fi un loc pregӑtit pentru oameni pregӑtiți. Ești tu pregӑtit? Te-ai pocӑit de viața ta ȋn pӑcat? Pocӑința ne face sӑ regretӑm pӑcatele trecutului și sӑ renunțӑm la vechiul stil de viațӑ. Când ai venit ultima oarӑ ȋn rugӑciune ȋn fața lui Dumnezeu sӑ-I ȋncredințezi Lui toate poverile și grijile, temerile și fricile? Isus zice: “Veniți la Mine, toți cei trudiți și ȋmpovӑrați, și Eu vӑ voi da odihnӑ” (Matei 11:28). Ce invitație! Ce promisiune!

Vino – cu ȋncredere, ȋn rugӑciune, cu speranțӑ și vei avea pacea minții.
Vino – și vei cunoaște bucuriile dulci ale unei vieți tihnite. Dumnezeu te invitӑ sӑ crezi ȋn Isus Hristos și sӑ fii liber, liber de teamӑ. Vino!

© Gospel Tract & Bible Society

Show More

Silviu Firulete

“Pentru mine, a lucra pentru Dumnezeu și a rӑspândi Cuvântul Lui cel Sfânt este o chemare divinӑ ȋncӑ de când eram copil mic. Știu și ȋmi place sӑ cred cӑ tot ceea ce fac pentru lucrarea Sa este o binecuvântare pentru cei din jurul meu, iar când voi fi chemat acasă ȋn Cerul Sfânt, voi fi rӑsplӑtit pentru tot ceea ce am lucrat și am investit ȋn lucrarea Lui.”

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back to top button