Familie

“Curӑție moralӑ” – elementul cheie ȋn ȋnceperea relațiilor sentimentale

“Cine poate gӑsi o femeie cinstitӑ? Ea este mai de preț decat mӑrgӑritarele. Inima bӑrbatului se ȋncrede ȋn ea, și nu duce  lipsӑ de venituri.” (Proverbe 31:10, 11)

Una din cele mai profunde bucurii ale cӑsӑtoriei se datoreazӑ convingerii cӑ cealaltӑ persoanӑ ți s-a dӑruit ȋn totalitate și ȋn exclusivitate. Acest sentiment pune bazele experimentӑrii unei intimitӑți totale (nu numai fizicӑ, dar sentimentală și mentalӑ). Când dragostea nu se combinӑ cu loialitӑți fațӑ de alte persoane, putem spune cӑ ea este curatӑ. Aceastӑ curӑțenie a cӑsniciei este dependentă de curӑțenia de dinainte de cӑsӑtorie. Cine ȋși permite visuri sau relații pângӑnitoare ȋnainte de cununie, seamӑnӑ o sӑmânțӑ din care va rӑsӑri imoralitate și prӑbușire sub atacurile ispitelor care vor veni peste viața de familie.

Desigur, toți tinerii sunt ispitiți de imoralitate, ȋntr-o mӑsurӑ mai micӑ sau mai mare. Ȋn cultura noastrӑ, ne izbim de ea la toate colțurile. Mulți cad, dar, din fericire existӑ și dintre aceia care rezistӑ ispitelor. Numai cei care știu sӑ se stӑpâneascӑ, au dreptul sӑ ȋnceapӑ o prietenie sentimentalӑ. Pentru ceilalți, o asemenea aventurӑ s-ar putea termina foarte bine cu un naufragiu …

Ce vom spune despre cei care au luat-o peste vreme și au apucat sӑ cadӑ ȋn ispite? Mai sunt ei vrednici de “prietenia”celor neprihӑniți? Ȋntrebarea și situația aceasta subliniazӑ și mai mult importanța pe care o au pӑrinții ȋn evitarea sau rezolvarea unor astfel de situații. Pentru tinerii care s-au murdӑrit ȋn legӑturi nepermise, existӑ ȋncӑ har. Dacӑ conștiința lor a fost curӑțitӑ de focul pocӑinței, și dacӑ inima lor este acum ȋntreagӑ a Domnului, astfel de tineri pot fi recuperați și asezați pe calea unor relații curate și sӑnӑtoase. Experineța Psalmului 51 este obligatorie pentru toți cei care cautӑ sӑ-și recapete puritatea pângӑritӑ de pӑcat:

“Spalӑ-mӑ cu desăvârșire de nelegiuirea mea, și curӑțește-mӑ de pӑcatul meu!… Zidește ȋn mine o inimӑ curatӑ, Dumnezeule, pune ȋn  mine un duh nou și statornic!… Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimӑ zdrobitӑ și mâhnitӑ.” (Psalmul 51:2, 10, 17b).

Iertarea poate veni imediat, dar restabilirea unei inocențe pierdute poate veni doar printr-o pӑrtӑșie continuӑ cu Dumnezeu, ȋn meditație asupra Cuvântului Sӑu și ȋn rugӑciune.

Se ridicӑ ȋntrebarea dacӑ o aventurӑ din trecut trebuie mӑrturisitӑ celui (sau celei) cu care intenționezi sӑ ȋncepi o prietenie. Situația este complicatӑ; dacӑ nu spui la ȋnceput ,s-ar putea sӑ fii ȋnvinuit mai târziu de nesinceritate; dacӑ spui chiar la ȋnceput, s-ar putea ca prietenia sӑ nu se mai materializeze … O sugestie practicӑ pentu abordarea acestei problem va fi prezentatӑ ȋn capitolul care vorbește despre problema ȋntâlnirilor.

Pânӑ atunci este sficient sӑ scoatem ȋn evidențӑ cӑ orice grabӑ … stricӑ treaba! Puritatea moralӑ este o condiție pentru intrarea normală ȋntr-o prietenie.

John Coblentz, Viața Familiei Creștine

Show More

Silviu Firulete

“Pentru mine, a lucra pentru Dumnezeu și a rӑspândi Cuvântul Lui cel Sfânt este o chemare divinӑ ȋncӑ de când eram copil mic. Știu și ȋmi place sӑ cred cӑ tot ceea ce fac pentru lucrarea Sa este o binecuvântare pentru cei din jurul meu, iar când voi fi chemat acasă ȋn Cerul Sfânt, voi fi rӑsplӑtit pentru tot ceea ce am lucrat și am investit ȋn lucrarea Lui.”

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back to top button