Familie

Perioada ȋntâlnirilor ṣi a logodnei

Introducere Capitol:
Cu ani ȋn urmӑ, un pastor preda un ciclu de cursuri serale asupra relaţiilor frӑţeṣti din cadrul adunӑrii. Subiectul unei seri era “ȋntâlnirea”. Pastorul a ȋnceput cu urmӑtoarea ȋntrebare: “Este ȋntâlnirea un mijloc potrivit pentru a-ţi alege un partener de viaţӑ?” Dupӑ câteva moment de liniṣte, un membru al adunӑrii, care se cӑsӑtorise pânӑ atunci de douӑ ori, a murmurat destul de tare ca sӑ poatӑ fi auzit de toţi: “Nu ṣtiu dacӑ a fost potrivit, dar, ȋn orice caz, a fost plӑcut.” Gluma lui doar pe jumӑtate reuṣitӑ reflectӑ ceea ce prea puţini dintre noi suntem gata sӑ recunoaṣtem – am fost atât de fermecaţi de plӑcerea “ȋntâlnirilor”, ȋncât nu ne-am gândit niciodatӑ sӑ supunem aceste ȋntâlniri la vreun alt test.

Poate cӑ ar fi bine sӑ ȋncepem acest capitol cu aceeaṣi ȋntrebare: constituie ȋntâlnirile un mijloc potrivit pentru alegerea partenerului de viaţӑ? Existӑ, la urma urmei, ṣi alte metode. Nu citim niciodatӑ ȋn Biblie cӑ tinerii  din Geneza sӑ se fi dus “la ȋntâlnire” sau sӑ se fi curtat. Obiceiul oriental era ca pӑrinţii sӑ aranjeze cӑsӑtoriile copiilor lor. Legea mozaicӑ a mai adӑugat apoi aṣa numita “luna de miere”, pe timp de … un an, ȋn care soţii nu aveau alte obligaţii decât sӑ se cunoascӑ unul pe celӑlalt.

Ȋntrebarea noastrӑ nu cautӑ sӑ interzicӑ aceastӑ practicӑ. Biblia nu se pronunţӑ ȋn aceastӑ problemӑ, ci ea ne dӑ doar principiul dupӑ care sӑ ne cӑlӑuzim. Ṣi noi trebuie sӑ punem aceastӑ ȋntrebare, deoarece, dacӑ urmӑrim principiile biblice, vom constata cӑ “noi trebuie sӑ ne alegem partenerul de viaţӑ ȋntr-un mod diferit de cel al lumii contemporane”.  Ba mai mult, cine va accepta sӑ se conformeze cu totul principiilor Bibliei va ajunge sӑ procedeze ȋntr-un mod diferit chiar ṣi faţӑ de ceea ce este practicat ṣi acceptat astӑzi ȋn  unele biserici.

S-ar putea foarte bine ca unii care vor citi acest capitol sӑ nu fie de accord cu sfaturile ṣi practicile recomandate de noi. La urma urmei, mii ṣi mii de cӑsӑtorii reuṣite au fost ȋncepute ȋntr-un mod nu chiar … biblic. N-avem cum sӑ contrazicem astfel de pӑreri. Totuṣi, Dumnezeu ne vrea sӑ trӑim la nivelul sfinţeniei Sale ṣi nu ne-a promis binecuvântarea decât ȋn mӑsura ȋn care ne supunem ȋnvӑţӑturii Lui!

Priviţi la mii de familii creṣtine de astӑzi, care nu respectӑ   principiile lui Dumnezeu, ṣi veţi observa cât de multe dintre ele au probleme! Fericirea sau nefericirea noastrӑ nu este o problemӑ care depinde de resursele sau priceperea noastrӑ, iar cine vrea sӑ primeascӑ fericirea pe care o poate dӑrui Domnul trebuie sӑ se aṣeze ȋn postura ṣi ȋn atitudinea pe care o recomandӑ Dumnezeu ȋn Cuvântul Sӑu. Falimentul familiei moderne este cea mai bunӑ dovadӑ cӑ depӑrtarea de principiile lui  Dumnezeu nu duce la fericire.

John Coblentz, Viaţa Familiei Creṣtine

Show More

Silviu Firulete

“Pentru mine, a lucra pentru Dumnezeu și a rӑspândi Cuvântul Lui cel Sfânt este o chemare divinӑ ȋncӑ de când eram copil mic. Știu și ȋmi place sӑ cred cӑ tot ceea ce fac pentru lucrarea Sa este o binecuvântare pentru cei din jurul meu, iar când voi fi chemat acasă ȋn Cerul Sfânt, voi fi rӑsplӑtit pentru tot ceea ce am lucrat și am investit ȋn lucrarea Lui.”

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back to top button