“Căci orice făptură este ca iarba, şi toată slava ei, ca floarea ierbii. Iarba se usucă şi floarea cade jos, dar Cuvântul Domnului rămâne în veac…” 1 Petru 1:24-25

cea mai prigonita carte - bibliaBiblia a fost cea mai prigonită carte de pe faţa pământului. Ȋmpăratul Diocleţian, prin anul 303, a dat un edict de distrugere a ei. Pe vremea inchiziţiei, călugării dominicani umblau ca turbaţii după ea, şi numai ziua cea mare a judecăţii va da în vileag prin ce suferinţe au trecut toţi la care s-a găsit Biblia.

Ȋmpotriva Bibliei s-a dezlănţuit un adevărat război ideologic cu scopul de a o da la o parte. Ȋn secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, Ȋnalta Critică Germană cu şcoala de la Tubingen părea că va câştiga lupta împotriva Bibliei. Necredinţa lor a ajuns să domine gândirea intelectualităţii. Apoi a urmat era ateismului, a comunismului, când s-au scris şi tipărit cărţi împotriva Bibliei. Profesorii şi lectorii erau îndoctrinaţi, mobilizaţi şi trimişi să ţină conferinţe de tăgăduire a lui Dumnezeu şi a Bibliei.

Unde sunt acum toţi aceşti împotrivitori? S-au dus ca iarba care se usucă, dar Biblia a rămas şi va rămâne, pentru că este Cuvântul lui Dumnezeu. Chiar şi această supravietuire a Bibliei ar trebui să-i dea de gândit fiecărui cititor şi să se apropie de ea, să o cerceteze şi să se gândească la măreţul plan de mântuire al lui Dumnezeu prin credinţa în Fiul Său.

Material preluat din Sămânţa Bună, GBV