Editoriale

Pӑcatul și consecințele din viața spiritualӑ

“David, nu ȋți mai trage picioarele așa dupӑ tine parcӑ ți-ar fi lene sӑ mergi ca un om normal!” “Dar… mamӑ, cred cӑ am febrӑ și ȋmi e rӑu”. Mama ȋl luӑ pe micuțul David ȋn brațe și ȋl aduse acasӑ de la școalӑ.

“Hai sӑ vedem, puișoru’ mamei, poate cӑ ai febrӑ și ar trebui sӑ luӑm ceva medicamente”. Ȋntr-adevӑr, David avea febrӑ, iar mama luӑ imediat mӑsurile de precauție și ȋi administrӑ lui David câteva medicamente care aveau sӑ ȋi mai scadӑ din febrӑ. “David, ia spune-mi, ai mâncat cumva ȋnghețatӑ la școalӑ astӑzi?” ȋntrebӑ mama pe David. “Pӑi…” se bâlbâia micuțul “mmm… da, am mâncat. Știi, și colegul meu a mâncat și am cumpӑrat și eu una”. “Bine, David, dar care a fost ȋnțelegerea ȋntre mine și tine ca sӑ nu mӑnânci ȋnghețatӑ decât atunci când ȋți voi spune eu cӑ poți sӑ ȋți cumperi?” “Mamӑ, mӑ ierți?” spuse ȋn cele din urmӑ micuțul cu o voce aproape stinsӑ. “Te iert, puiul mamei, dar sӑ știi va dura pânӑ te vei ȋnsӑnӑtoși și tu vei suferi consecințele.” “Bine, mamӑ… sper sӑ nu fie prea grele”, spuse ȋn cele din urmӑ David.

Istorioara aceasta ne amintește de câteva aspecte legate de legӑmântul pe care un creștin le are cu Isus Hristos, mântuitorul și salvatorul nostru.

Ȋn primul rând, așa cum micuțul David abia mai putea sӑ meargӑ de ȋși trӑgea picioarele cu greu dupӑ el, așa este și viața creștinului ȋn care pӑcatul devine mai obositor și ȋl apasӑ foarte greu ȋncât abia mai poate merge pe calea spiritualӑ, ȋnsӑ la rugӑciunea noastrӑ Domnul Isus este gata sӑ ne ridice ȋn brațele Lui și sӑ ne poarte atunci când viața devine mai grea.

Neascultarea ne va costa mult, așa cum și pe David l-a costat pentru cӑ nu a ascultat de glasul mamei care ȋi interzisese sӑ mӑnânce ȋnghețatӑ pânӑ atunci când ea ȋi va da libertatea aceasta.

Bineȋnțeles, atunci când creștinul face un legӑmânt cu Dumnezeu promite sӑ nu ȋncalce porunca Lui, ȋnsӑ de cele mai multe ori firea pӑcӑtoasӑ a omenirii uitӑ de porunca “Cinstește pe Domnul Dumnezeul tӑu”.

Sӑ ne aducem aminte cӑ și David din istorioara noastrӑ, dar și Ȋmpӑratul David din Vechiul Testament a pӑcӑtuit. Cu toate cӑ iertarea i-a fost datӑ, consecințele nu au fost ridicate.

Deci, dacӑ vom pӑcӑtui, sӑ nu uitӑm cӑci consecinţele ne urmeazӑ!

Show More

Silviu Firulete

“Pentru mine, a lucra pentru Dumnezeu și a rӑspândi Cuvântul Lui cel Sfânt este o chemare divinӑ ȋncӑ de când eram copil mic. Știu și ȋmi place sӑ cred cӑ tot ceea ce fac pentru lucrarea Sa este o binecuvântare pentru cei din jurul meu, iar când voi fi chemat acasă ȋn Cerul Sfânt, voi fi rӑsplӑtit pentru tot ceea ce am lucrat și am investit ȋn lucrarea Lui.”

Related Articles

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back to top button