Familie

Comunicare sincerӑ – elementul relațiilor

Perioada ȋntâlnirilor trebuie sӑ fie marcatӑ de o comunicare sincerӑ și sӑnӑtoasӑ, pentru a putea discerne compatibilitatea.

O condiție esențialӑ pentru a iubi pe cineva este aceea de a cunoaște acea persoanӑ. Cu alte cuvinte, nu se poate progresa ȋn iubire, dacӑ nu existӑ o ȋnțelegere realӑ. Din nefericire, pasiunea oarbӑ vizeazӑ imaginația mai degrabӑ decât cunoașterea realӑ. Și tot din nefericire, tinerii din ziua de azi se ȋntâlnesc, se lasӑ furați de pasiune și nu ajung sӑ se cunoascӑ efectiv. Tinerii pot ajunge sӑ se cunoascӑ ȋntre ei doar comunicând, de aceea ȋntâlnirile trebuie planificate, astfel ȋncât comunicarea ȋntre tineri sӑ poatӑ acea loc ȋn modul cel mai eficace. Ceea ce ȋmpiedicӑ comunicarea ȋntre ei trebuie evitat.

Având ȋn vedere faptul cӑ tinerii au nevoie de o comunicare sӑnӑtoasӑ ȋntre ei, nu este oare timpul sӑ reevaluӑm ȋntâlnirile de noapte, atât de acceptate? Ȋntâlnirile care au loc seara târziu sunt menite a tulbura sentimentele mai degrabӑ decât a ȋncuraja gândirea. De ce sӑ nu planificӑm ȋntâlnirile dupӑ-amiaza sau seara, devreme?

Uneori cuplul de tineri gӑsește cu dificultate un subiect de discuție, ȋn mod special la primele ȋntâlniri. Iatӑ câteva sugestii pentru primii pași ȋn direcția cunoașterii: Planificați o ȋntâlnire cu familia fiecӑruia pe rând. O conversație amicalӑ ȋn familie despre un picnic, de exemplu, nu numai cӑ oferӑ un subiect de discuție, dar ȋți poate da informații prețioase. Se pot, de asemenea, organiza jocuri distractive – puzzle, tenis, sau se pot vizita ȋmprejurimile, toate putând deschide o discuție ȋn fazele inițiale de cunoaștere.

Vom prezenta o schițӑ care va demonstra cӑ stabilirea compatibilitӑții spirituale trebuie sӑ ocupe un loc prioritar pentru cuplu. Pentru a discuta subiecte serioase, cum ar fi convingeri personale, este necesar ca tinerii sӑ se cunoascӑ ȋntâi, mai ales dacӑ ei nu au crescut ȋn aceeași comunitate.

Iatӑ un ghid concis cu privire la ce sӑ discute și ȋn ce ordine – fapte, interese, convingeri. Fiți sinceri. Puneți ȋntrebӑri și discutați ȋntâi despre persoana voastrӑ, cine sunteți, care este familia voastrӑ, unde lucrați, ce faceți ȋn general, lucruri importante care vi s-au ȋntâmplat, despre copilӑria voastrӑ, despre bunici, etc. Continuați ȋntrebând și discutând despre interesele voastre – pasiuni, muncӑ, mâncare și alte activitӑți (atât negative cât și pozitive). Aceste subiecte conduc cu ușurințӑ ȋnspre discutarea țelurilor, speranțelor, așteptӑrilor, și planurilor de viitor. Curând vӑ veți da seama cӑ dispuneți deja de o bazӑ naturalӑ pentru discutarea convingerilor voastre.

Pentru un cuplu creștin, a se cunoaște ȋn timpul ȋntâlnirilor nu trebuie sӑ fie un procedeu arbitrar. Biblia descrie diferite nivele ale ființei noastre și ne dӑ și o ordine a prioritӑților, ȋn funcție de importanța lor relativӑ. Ȋn mod constant, termenii, cum ar fi inima, spiritul și sufletul, au prioritate fațӑ de caracteristicile fizice și ȋnfӑțișare. De exemplu, Domnul i-a spus lui Samuel: “… Nu te uita la ȋnfӑțișarea și ȋnӑlțimea staturii lui, cӑci l-am lepӑdat. Domnul nu Se uitӑ la ce se uitӑ omul; omul se uitӑ la ceea ce izbește ochii, dar Domnul Se uitӑ la inimӑ ( 1 Samuel 16:7). Urmӑtoarea diagramӑ, care folosește termeni din 1 Tesaloniceni 5:23, sugereazӑ o ordine corespunzӑtoare a prioritӑților ȋn timpul ȋn care doi tineri se curteazӑ.

John Coblentz, Viaţa Familiei Creștine

Show More

Silviu Firulete

“Pentru mine, a lucra pentru Dumnezeu și a rӑspândi Cuvântul Lui cel Sfânt este o chemare divinӑ ȋncӑ de când eram copil mic. Știu și ȋmi place sӑ cred cӑ tot ceea ce fac pentru lucrarea Sa este o binecuvântare pentru cei din jurul meu, iar când voi fi chemat acasă ȋn Cerul Sfânt, voi fi rӑsplӑtit pentru tot ceea ce am lucrat și am investit ȋn lucrarea Lui.”

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back to top button