Editoriale

Despre ce este vorba?

Mi-am ȋnceput viaţa lipsit de griji și fericit. Eram ca un fluturaș cu aripi frumoase, iar ȋn fața mea se ȋntindea o lume plinӑ de flori, de explorat. Viața pӑrea minunatӑ și abia așteptam viitorul. N-a durat mult, iar pӑrerile mele s-au schimbat. Mi-am dat seama cӑ trebuie sӑ joc teatru ca sӑ fiu acceptat. Viața semӑna cu un circ. Departe-n viitor mӑ așteptau cercuri suspendate, prin care trebuia sӑ sar. Dacӑ aș fi sӑrit prin acele inele, aș fi obținut aprobarea celorlalți. Dacӑ nu aș fi sӑrit… ei bine, toatӑ lumea sӑrea. Viața a devenit un joc de scenӑ.
Un salt prin inele; sӑ ajung ȋn echipa de footbal a liceului, sau ȋn cea de majorete, sau pe lista elevilor eminenți. Sӑ merg la cea mai potrivitӑ facultate și sӑ mӑ licențiez. Am fӑcut și unele lucruri pe care acum le regret, dar, la urma urmei, toatӑ lumea le fӑcea așa cӑ… merg mai departe și sper sӑ le uit. Sӑ gӑsesc un serviciu bun și sӑ fac o mulțime de bani. La momentul potrivit sӑ mӑ cӑsӑtoresc, sӑ am numӑrul cuvenit de copii, sӑ-mi cumpӑr o casӑ – o casӑ mare și frumoasӑ, și o mașinӑ mai bunӑ. Cred cӑ am obosit. Sӑ mӑ alӑtur unui club – nu orice club, ci clubul perfect – un salt, alt salt și-alt salt. Pensia, trebuie sӑ mӑ gândesc și la pensie – sӑ cumpӑr și sӑ vând acțiuni la bursӑ, sӑ trec peste obstacole, sӑ merg, sӑ merg ȋnainte.
Deodatӑ m-am pomenit ȋn fața ultimului inel. Dar nu este rotund, ci deptunghiular, și este pe pӑmânt. Iarba nu mai crește decât pânӑ la marginile lui aspre. Aici se terminӑ totul.
Totuși, ce s-a-ntâmplat cu mine? Viața n-ar trebui sӑ arate așa. Unde este fluturașul cu aripi frumoase? Unde-au dispӑrut florile? Am fost oare cu adevӑrat fericit? Dar ce se-ntâmplӑ cu sufletul meu? Asta sӑ fi fost tot?
“Doamne, ce se-ntâmplӑ?”
“Mӑ bucur cӑ, ȋn sfârșit, M-ai ȋntrebat”, spune Dumnezeu. Te voi duce ȋnapoi ȋn timp, și-ți voi arӑta ce-a fost greșit și cum ar fi arӑtat viața ta, dacӑ ai fi ales calea Mea.
Când erai copil, Eu am fost alӑturi de tine. Port toți copiii ȋn grija Mea. (Matei 19:13-14) Nu-ți mai amintești de fluturașul cu aripi frumoase?”
Am avut o strângere de inimӑ când mi-am reamintit acele zile nevinovate, fericite… care s-au dus pentru totdeauna.
Dumnezeu a continuat: “Apoi a venit vremea când ai devenit responsabil pentru deciziile tale. Ȋți amintești de cearta avutӑ cu mama ta? Te-ai simțit ȋngrozit dupӑ aceea, dar nu ai vrut sӑ recunoști cӑ ai greșit. Ai ales sӑ-ți urmezi propriul drum.
Am ȋncercat sӑ te opresc. Ȋți mai amintești când a murit cel mai bun prieten al tӑu? Singurӑtatea care te-a cuprins… aceea eram Eu, ce-ți vorbeam.
Ȋn adâncul sufletului știai cӑ lucrurile nu sunt cum ar trebui sӑ fie, dar ți-a fost teamӑ sӑ te schimbi. Ţi-a fost teamӑ de ce vor crede prietenii tӑi, așa cӑ M-ai ignorat, alunecând din ce ȋn ce mai departe de Mine.”
Vocea lui Dumnezeu s-a ȋntristat: “Ȋți mai aduci aminte de anii de facultate?”
“O, Doamne, nu-mi reaminti de asta! Ȋncerc sӑ uit zilele acelea”, L-am implorat eu.
Blând, Dumnezeu a rostit: “Uitarea nu rezolvӑ pӑcatul. (Eclesiastul 12:14) Aș fi fost bucuros sӑ te iert dacӑ Mi-ai fi cerut-o, dar n-ai fӑcut-o niciodatӑ. (1 Ioan 1:9) Toate acele clipe când te simțeai singur și trist… eram Eu, chemându-te. Dar n-ai vrut sӑ asculți. Mai ții minte când ai pus mâna pe slujba aceea bunӑ? Salariul era grozav, dar te-a ajutat oare așa cum gândeai tu? (1 Timotei 6:9) Am ȋncercat sӑ-ți spun cӑ mulțumirea venea doar de la Mine. Pentru o vreme chiar ți-ai dorit sӑ umbli pe calea Mea, dar apoi ți s-a pӑrut greu, așa cӑ ai mers ȋn continuare pe drumul tӑu. O, de-ai fi venit atunci la Mine, ți-aș fi dӑruit mai mult decât ceea ce cӑutai: pacea ȋn inimӑ, pacea ȋn casa ta și ȋncredere ȋn viitor.” (MAtei 11:28)
Dumnezeu a continuat: “Erai prea ocupat. Am ȋncercat sӑ-ți vorbesc ȋn frumoasele seri pline de rӑcoare, dar tu n-ai auzit. Am ȋncercat sӑ ȋți atrag atenția pe timp de furtunӑ. Am crezut cӑ poate atunci vei asculta, dar n-ai fӑcut-o. Ȋnsӑ dacӑ ai fi ascultat, te-aș fi putut ajuta sӑ-ți rezolvi acele probleme dintre tine și soția ta. Asta ar fi prevenit atât de multӑ suferințӑ! (1 Petru 3:7)
Dacӑ te-ai fi rugat și-ai fi cerut ȋnțelepciune, te-aș fi ajutat sӑ rezolvi situația cu fiul tӑu. Lucrurile ar fi stat complet diferit acum. (Proverbe 29:17) Dar nu, tu erai prea ocupat, prea deștept, prea grozav ca sӑ te-ntorci la Mine”.
Ȋntorcându-se sӑ plece, Dumnezeu a mai spus: “Ți-ai irosit viața ȋn poftele tale egoiste, iar acum ești pierdut pentru vecie”. Și atunci am simțit cӑ alunec din ce ȋn ce mai departe de Dumnezeu… departe, departe.
Pierdut… pierdut pentru vecie! Ce ȋnseamnӑ asta? Ȋnseamnӑ sӑ fii despӑrțit de Dumnezeu -pentru totdeauna- ȋntr-un loc al chinului pregӑtit pentru Diavol și ȋngerii lui (Matei 13:41-42). Dar tu poți schimba asta. Dacӑ știi cӑ lucrurile din viața ta nu sunt așa cum trebuie, recunoaște-o. Ȋntoarce-te la Dumnezeu, pocӑiește-te de pӑcatul tӑu și predӑ-I Lui voința ta. (Faptele Apostolilor 2:37-38) Dumnezeu te iubește și vrea sӑ te ierte. (Ioan 3:16) Prețul a fost deja plӑtit. (Romani 5:8-11) Isus a murit pe cruce ȋn locul tӑu. Poți avea pace și odihnӑ ȋn inimӑ, iar la final… Cerul. (Ioan 14:1-3)

Despre asta este vorba…

Gospel Tract &Bible Society

Show More

Silviu Firulete

“Pentru mine, a lucra pentru Dumnezeu și a rӑspândi Cuvântul Lui cel Sfânt este o chemare divinӑ ȋncӑ de când eram copil mic. Știu și ȋmi place sӑ cred cӑ tot ceea ce fac pentru lucrarea Sa este o binecuvântare pentru cei din jurul meu, iar când voi fi chemat acasă ȋn Cerul Sfânt, voi fi rӑsplӑtit pentru tot ceea ce am lucrat și am investit ȋn lucrarea Lui.”

Related Articles

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back to top button