Familie

De ce sӑ mergem “La Ȋntâlnire” (II)

Ȋn prima parte a acestui capitol am stabilit cӑ vom discuta despre trei sugestii de motivare a ȋntâlnirilor. Astӑzi vom discuta despre sugestia numӑrul 2, și anume: “Cӑsӑtoria este singura motivare pentru intrarea ȋntr-o prietenie cu cineva de sex opus”.
La prima vedere, aceastӑ ideologie pare logicӑ și fireascӑ, dar ea a scӑpat din atenția și practica multora. Atunci când “ȋntâlnirea” este doar un eveniment ȋntâmplӑtor, un mod plӑcut de a-ți petrece seara, o distracție de la sfârșit de sӑptӑmânӑ, sau un pretext de a ajuta pe cineva sӑ-și regaseascӑ echilibrul emoțional sau spiritual, ea dovedește cӑ cei implicați nu s-au gândit destul de mult la consecințe și sunt pe cale sӑ culeagӑ roadele deziluziei.
Prin aceasta NU dorim sӑ afirmӑm cӑ tinerii nu trebuie sӑ stea de vorbӑ prietenește decât cu “acela” sau “aceea” ȋn care sunt siguri cӑ și-au identificat partenerul de viațӑ. Dorim ȋnsӑ sӑ ȋi avertizӑm pe cei tineri cӑ nu este bine sӑ declanșeze prietenii intime decât dacӑ sunt motivați de cӑsӑtorie.

Lista urmӑtoare prezintӑ patru practici rӑspândite care ignnorӑ aceastӑ idee simplӑ:

 1. Ȋntâlniri succesive cu mai mulți parteneri. Dacӑ o tânӑrӑ sau un tânӑr ȋși schimbӑ partenerii cum schimbӑ alții ciorapii, doar așa de distracție, fӑrӑ sӑ se gândeascӑ serios la consecințe sentimentale și fӑrӑ sӑ “se implice” statornic, se ajunge la o tocire a statorniciei și se pregӑtește calea unor suferințe viitoare ȋn viața de familie.
 2. Ȋntâlniri repetate cu aceeași persoanӑ, dar ca și “prieteni”. Existӑ și astfel de tineri care cred cӑ nu au “obligații” fațӑ de cei cu care stau mult timp ȋmpreunӑ și cu care avanseazӑ departe ȋn practicarea unei intimitӑți nejustificate. Așa ceva reprezintӑ o joacӑ cu focul și o imensӑ ignorare a realitӑții. Legӑturile sentimentale se formeazӑ oricum și, dacӑ sunt ȋntrerupte, ele vor avea ca urmare o suferințӑ inevitabilӑ și sentimentul rușinii.
 3. Ȋntâlnirile și prieteniile nӑscute doar din milӑ, ȋn scopul de a ajuta pe cineva aflat ȋn necaz sau ȋn nevoie de convertire. Aceastӑ confundare a dorinței omenești de a mângâia pe cineva cu lucrarea inconfundabilӑ de cӑlӑuzire a Duhului Sfânt duce de cele mai multe ori la impas și la tragedii. Predarea ȋn mâna Domnului, sub imboldul pasiunilor, nu este niciodatӑ autenticӑ. Ceea ce pare a fi un progres ȋnspre Dumnezeu este confundat cu atracția ȋnspre o fatӑ sau un bӑiat, astfel ȋncât este imposibil sӑ-ți dai seama dacӑ poate fi vorba despre convertire și spiritualitate. Cea mai bunӑ practicӑ este sӑ nu te apuci niciodatӑ sӑ te ȋmprietenești cu cineva de sex opus “ca sӑ-l aduci la Domnul”. Tot atât de dӑunӑtoare este și relația dintre peieteni de sex opus care se “sfӑtuiesc unul pe altul” cu privire la probleme personale. Rezultatul unor astfel de “mângâiei” sufletești sunt “mângâierile” trupești inevitabile și tentațiile irezistibile ale pӑcatului. Existӑ cӑi potrivite, sigure și nepericuloase ȋn care putem ajuta pe cineva, dar “ȋntâlnirile” și prieteniile cu cineva de sex opus nu sunt printre acestea.
 4. Ȋntâlnirile prea timpurii. S-ar putea sӑ nu fiți de acord, dar eu cred cӑ tinerii nu ar trebui sӑ “meargӑ la ȋntâlniri” decât atunci când sunt gata pentru cӑsӑtorie. Tinerii care ȋncep sӑ se ȋntâlneascӑ cu mult timp ȋnainte de a dori sӑ se cӑsӑtoreascӑ, vor fi supuși unor presiuni sexuale nesӑnӑtoase. Nerӑbdarea, ȋn ceea ce privește ȋntâlnirile, este responsabilӑ mai târziu de lipsa de rӑbdare ȋn cӑsnicie. Ambele situații reflectӑ lipsӑ de maturitate și egoism. Anii dinaintea cӑsӑtoriei sunt anii necesari maturizӑrii emoționale, personale și spirituale. Ȋntâlnirile din timpul adolescenței pot influența negativ dezvoltarea normalӑ. Atunci când tineri și tinere așteaptӑ ȋn privința ȋntâlnirilor pânӑ spre maturitate, vor avea ȋnțelepciunea sӑ-și aleagӑ un partener potrivit și sӑ ȋnceapӑ sӑ clӑdeascӑ un climat de ȋnțelegere care va dura apoi toatӑ viața. Sugestia a doua este deci ca ȋntâlnirile sӑ aibӑ loc ȋn preajma și numai ȋn vederea cӑsӑtoriei. Cu acestea ȋn minte, cautӑ sӑ accepți doar “ȋntâlniri” cu cineva pe care-l respecți și care crezi cӑ este rӑspunsul dat de Dumnezeu la rugӑciunile tale. Acceptӑ prietenia cuiva numai atunci când ai de gând sӑ ȋntemeiezi o familie, apoi ȋndrӑgostește-te pânӑ peste urechi și …nu accepta amânӑri nejustificate.

Va urma…

John Coblentz, Viața Familiei Creștine

Show More

Silviu Firulete

“Pentru mine, a lucra pentru Dumnezeu și a rӑspândi Cuvântul Lui cel Sfânt este o chemare divinӑ ȋncӑ de când eram copil mic. Știu și ȋmi place sӑ cred cӑ tot ceea ce fac pentru lucrarea Sa este o binecuvântare pentru cei din jurul meu, iar când voi fi chemat acasă ȋn Cerul Sfânt, voi fi rӑsplӑtit pentru tot ceea ce am lucrat și am investit ȋn lucrarea Lui.”

Related Articles

2 Comments

  1. Salut @Alin.
   Eu personal nu sunt casatorit inca… Dar articolele care le public le pun din alte carti c u invatatura pentru familiile crestine… Daca vom mai trai pe acest pamant poate o sa iti povestesc cum „o voi cunoaste pe cea care este de la Dumnezeu”. Pana atunci poti urmarii urmatoarele articole care le voi pune cu privire la intrebarea care mi-ai adresat-o si sper sa iti fie o calauzire in ceea ce faci…
   Dumnezeu sa te Binecuvinteze !!!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back to top button