Familie

De ce sӑ mergem “la ȋntâlnire”? (partea I)

A cӑuta motivații pentru ȋntâlniri poate pӑrea fӑrӑ rost și lipsit de importanțӑ. Se pare cӑ ȋnsuși conceptul ȋntâlnirii a avut de suferit tocmai datoritӑ faptului cӑ nu și-a cântӑrit cinstit motivațiile, evaluându-le ȋn lumina Bibliei. Sӑ vedem ce scrie ȋn Biblie.
“Domnul Dumnezeu a zis: Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el… De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa şi se vor face un singur trup” (Geneza 2:18, 24).
“Cine găseşte o nevastă bună găseşte fericirea; este un har pe care-l capătă de la Domnul… dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul” (Proverbe 18:22; 19:14). “… și sunt fameni, care singuri s-au fӑcut fameni pentru Ȋmpӑrӑția cerurilor” (Matei 19:22) “… Cine nu este ȋnsurat se ȋngrijește de lucrurile Domnului, cum ar putea sӑ placӑ Domnului” (1 Corinteni 7:32). “Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastrӑ: sӑ vӑ feriți de curvie: fiecare din voi sӑ știe sӑ-și stӑpâneascӑ vasul ȋn sfințenie și cinste, nu ȋn aprinderea poftei, ca Neamurile, care nu cunosc pe Dumnezeu” (1 Tesaloniceni 4:3-5). (Trebuie sӑ recunoaștem cӑ sensul exegetic al expresiei “sӑ-și stӑpâneascӑ vasul” este amplu controversat. Dar chiar dacӑ sensul “vasului” nu este ȋn mod strict acela de “soție”, dupӑ cum sugereazӑ unele traduceri, noi putem sӑ parafrazӑm astfel expresia pentru subiectul nostru și sӑ gӑsim cӑ este o afirmație adevӑratӑ.)

Ȋn baza acestor versete biblice, vom discuta pe scurt trei sugestii de motivare a ȋntâlnirilor.

Sugestia nr. 1: Motivația noastrӑ cea mai de preț trebuie sӑ fie aceea de a-I face pe plac lui Dumnezeu.

Este mai mult decât evident cӑ majoritatea tinerilor care ȋncep sӑ se ȋmprieteneascӑ cu parteneri de sex opus sunt motivați de lucruri mai puțin importante decât voia lui Dumnezeu. Unii cautӑ un fel de tovӑrӑsie, alții sunt ȋn cӑutarea sentimentului de siguranțӑ, iar alții nu cautӑ decât sӑ-și urmӑreascӑ și sӑ-și satisfacӑ pornirile instinctuale ale trupului.

Tânӑrul sau tânӑra creștinӑ va trebui sӑ ȋși predea planurile de gӑsire a unui partener de viațӑ ȋn mâna lui Dumnezeu. Asta nu ȋnseamnӑ cӑ trebuie doar sӑ ne punem ȋntrebarea: “Este oare voia Domnului sӑ mӑ duc sӑ mӑ plimb cu Marieta?”, ci și cӑ tebuie sӑ abordӑm problema prieteniilor cu tineri de sex opus ȋn lumina cӑlӑuzirii personale generale pe care o primim de la Dumnezeu.

Poate cineva sӑ ia hotӑrâri practice și specifice, cu privire la ȋntâlniri, ȋnainte de a fi cӑutat cӑlӑuzirea lui Dumnezeu cu privire la viața lui? Din nefericire, mulți dintre tinerii care se ȋntâlnesc nu și-au pus ȋn mod serios ȋntrebarea: “Ce vrea sӑ facӑ Dumnezeu cu viața mea? Ce lucruri pot face eu ca sӑ contribui la rӑspândirea Ȋmpӑrӑției lui Dumnezeu? Ce fel de pregӑtiri vrea Dumnezeu sӑ facӑ pentru viitorul meu?”

Astfel de ȋntrebӑri și rӑspunsurile corespunzatoare vor determina nu numai CU CINE sӑ mӑ ȋmprietenesc, ci și CÂND este mai bine sӑ ȋncep o prietenie, sau mai degrabӑ ȋmi vor spune CÂND este normal sӑ ȋncep o asemenea relație.

Trebuie sӑ spunem iarӑsi rӑspicat: atâta timp cât voia lui Dumnezeu nu ocupӑ un loc prioritar, cӑsӑtoria (și viața) nu ne vor oferi ȋmplinirea și fericirea mult așteptatӑ. Acesta este motivul șubrezeniei din multe familii, nu numai din societate, ci chiar și din bisericӑ.

Va urma…

John Coblentz, Viața Familiei Creștine

Show More

Silviu Firulete

“Pentru mine, a lucra pentru Dumnezeu și a rӑspândi Cuvântul Lui cel Sfânt este o chemare divinӑ ȋncӑ de când eram copil mic. Știu și ȋmi place sӑ cred cӑ tot ceea ce fac pentru lucrarea Sa este o binecuvântare pentru cei din jurul meu, iar când voi fi chemat acasă ȋn Cerul Sfânt, voi fi rӑsplӑtit pentru tot ceea ce am lucrat și am investit ȋn lucrarea Lui.”

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back to top button