Meditatii

Nu da atenţie zvonurilor!

“Sӑ nu rӑspândeṣti  zvonuri neadevӑrate. Sӑ nu te uneṣti cu cel rӑu, ca sӑ faci o mӑrturisire mincinoasӑ pentru el.”  (Exod 23:1)

Ȋntr-o dimineaţӑ, un bӑrbat a intrat ȋn cabinetul unui medic cunoscut. Un ziar local publicase un articol despre acel bӑrbat, criticându-i cu severitate comportamentul. Bӑrbatul  ceru un sfat medicului, dacӑ este cazul sӑ acţioneze ṣi sӑ ȋl dea ȋn judecatӑ pe respectivul autor care a publicat acel articol, sau sӑ cearӑ sӑ fie tipӑrite scuzele de rigoare.

Medicul a ascultat calm ţipetele acelui bӑrbat. La urmӑ i-a dat urmӑtoarele sfaturi: “Dragul meu, eu n-aṣ face nimic. Jumӑtate din oamenii care au luat ziarul, n-au vӑzut articolul. Jumӑtate din oamenii care l-au citit, nu l-au ȋnţeles. Jumӑtate din cei care l-au ȋnţeles, nu l-au crezut. Pentru jumӑtate din cei care l-au crezut, articolul a fost fӑrӑ importanţӑ.”

Cele mai multe zvonuri, dacӑ le ignorӑm, vor muri ȋn mod natural ȋn scurt timp. Un singur lucru este sigur:  prietenii noṣtri nu le vor crede. Ce pagubӑ cӑ nu se pune impozit pe zvonuri! Ce venituri ar avea statul din aceastӑ afacere! A vorbi din auzite, ȋnseamnӑ a minţi pe jumӑtate. O istorie nu se scurteazӑ spunând-o la alţii. Dacӑ oamenii ar spune numai ceea ce este adevӑrat, ce lume paṣnicӑ am avea! Fiţi iuţi la muncӑ ṣi ȋnceţi la a da atenţie zvonurilor!

De ce sӑ pleci acasӑ de la lucru sau de oriunde ai fi, fiindcӑ te macinӑ un gând despre x sau y, datoritӑ zvonului pe care l-ai auzit azi? De ce sӑ adormi ȋn patul tӑu frӑmântat de zvonurile pe care le-ai auzit azi?

Ȋncearcӑ sӑ nu mai dai atenţie zvonurilor care bântuie lumea ṣi vei dormi liniṣtit.

Show More

Silviu Firulete

“Pentru mine, a lucra pentru Dumnezeu și a rӑspândi Cuvântul Lui cel Sfânt este o chemare divinӑ ȋncӑ de când eram copil mic. Știu și ȋmi place sӑ cred cӑ tot ceea ce fac pentru lucrarea Sa este o binecuvântare pentru cei din jurul meu, iar când voi fi chemat acasă ȋn Cerul Sfânt, voi fi rӑsplӑtit pentru tot ceea ce am lucrat și am investit ȋn lucrarea Lui.”

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back to top button