Articole

Documentar: Relația dintre membrii familiei și lume

Efeseni 6:9 – ”şi voi, stăpânilor, purtaţi-vă la fel cu ei; feriţi-vă de ameninţări, ca unii care ştiţi că Stăpânul lor şi al vostru este în cer, şi că înaintea Lui nu se are în vedere faţa omului.”

Efeseni 6:5-8 – “Robilor, ascultaţi de stăpânii voştri pământeşti, cu frică şi cutremur, în curăţie de inimă, ca de Hristos. Slujiţi-le nu numai când sunteţi sub ochii lor, ca şi cum aţi vrea să placeţi oamenilor, ci ca nişte robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiţi-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor, căci ştiţi că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul, după binele pe care-l va fi făcut.”

Aici apostolul Pavel se referă la relația dintre credincioșii care trăiesc în două pături sociale separate, însă principiul se poate aplica și la relația familiei creștine cu lumea. Dacă credinciosul se găsește în pătura socială adresată “robilor”, atunci el este îndemnat să asculte de stăpânii lui cu frică și cutremur ca de Cristos, arătându-i motivele de ascultare. Ascultarea, supunerea și credincioșia sunt caractere care trebuie să se găsească la orice rob. Aceste caracteristici au fost găsite în chip desăvârșit în Domnul Cristos, care de bunăvoie a devenit Robul desăvârșit.

Primul motiv pe care apostolul Pavel îl enumeră în Epistola către efeseni este că ei slujesc indirect pe Cristos. Un alt motiv este că ei, slujindu-i pe stăpâni, împlinesc voia lui Dumnezeu. Un alt motiv de slujire este că vor primi răsplata de la Domnul. Chiar și stăpânii greu de mulțumit trebuie slujiți ca Domnului. 1 Petru 2: 18-19 – “Slugilor, fiţi supuse stăpânilor voştri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni şi blânzi, ci şi celor greu de mulţumit. Căci este un lucru plăcut, dacă cineva, pentru cugetul lui faţă de Dumnezeu, suferă întristare şi suferă pe nedrept.”

În același fel, Cuvântul Domnului se adresează categoriei “stăpânilor creștini”.

Și aceștia au responsabilitățile lor față de cei care-i slujesc. Una dintre primele responsabilități este să caute binele slujitorilor. Efeseni 6:9 – “şi voi, stăpânilor, purtaţi-vă la fel cu ei; feriţi-vă de ameninţări, ca unii cari ştiţi că Stăpânul lor şi al vostru este în cer, şi că înaintea Lui nu se are în vedere faţa omului.”

Stăpânii credincioși trebuie să se gândească întotdeauna că și ei au un Stăpân în cer și că sunt responsabili de cei care le sunt în subordine. Să se comporte cu slujitorii lor cum se poartă Stăpânul ceresc cu ei. Pentru aceasta conștiința lor trebuie să fie totdeauna vie, să simtă duhul blândeții al harului și al milosteniei în fiecare zi. Stăpânul lor ceresc nu este aspru, deci nici stăpânul creștin să nu fie aspru. În toate acțiunile sale, el trebuie să reflecteze caracterul dragostei creștine. Dacă va proceda în felul acesta în toate acțiunile sale va fi o lumină în jurul său. Matei 5:16 – “Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.”

Un exemplu pozitiv vedem în Boaz care se purta frumos cu slujitorii săi. Rut 2:4 – “Şi iată că Boaz a venit din Betleem, şi a zis secerătorilor: ‘Domnul să fie cu voi!’ Ei i-au răspuns: ‘Domnul să te binecuvânteze!'” La sosirea sa la secerat, el își salută robii cu cuvinte de binecuvântare.

Levitic 25:43 – “Să nu-l stăpâneşti cu asprime şi să te temi de Dumnezeul tău.”

Stăpânii creștini trebuie să le plătească datoria slijitorilor “fără amenințări”. Coloseni 4:1 – “Stăpânilor, daţi robilor voştri ce le datoraţi, şi ce li se cuvine, căci ştiţi că şi voi aveţi un Stăpân în cer.”

Stăpânul creștin trebiue să fie drept fără părtinire. Efeseni 6:9 – “ca unii care ştiţi că Stăpânul lor şi al vostru este în cer, şi că înaintea Lui nu se are în vedere faţa omului.”

Show More

Silviu Firulete

“Pentru mine, a lucra pentru Dumnezeu și a rӑspândi Cuvântul Lui cel Sfânt este o chemare divinӑ ȋncӑ de când eram copil mic. Știu și ȋmi place sӑ cred cӑ tot ceea ce fac pentru lucrarea Sa este o binecuvântare pentru cei din jurul meu, iar când voi fi chemat acasă ȋn Cerul Sfânt, voi fi rӑsplӑtit pentru tot ceea ce am lucrat și am investit ȋn lucrarea Lui.”

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back to top button