Revelaţia Raiului – Prima Arãtare

In Biserica, Revelatii

Faţă-n Faţă cu Isus Hristos. Revelaţia Raiului şi a Iadului de către Şapte tineri columbieni

2 Corinteni.12:2 “Cunosc un om în Hristos, care acum paisprezece ani – fie în trup, nu ştiu; fie înafarã de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie – a fost rãpit unul ca acesta pînã la al treilea cer.”
Noi eram într-o camerã cînd am avut prima experienţã. Camera a început sã se lumineze din nou de lumina prezenţei Domnului. Era aşa de puternicã încît toatã camera s-a umplut de ea. Camera s-a umplut de glorie şi era plãcut sã fi înaintea lui. İsus ne-a spus: “Copii mei, acuma o sã vã arãt Împãrãţia Mea, o sã mergem în Glorioasa Împãrãţie.” Noi ne-am prins de mîini şi am început sã ne ridicãm. M-am uitat în jos şi mi-am dat seama cã ne-am pãrãsit corpurile. În timpul în care am pãrãsit corpul, am fost îmbrãcaţi în mantie albã şi am început sã mergem în sus cu o vitezã mare. Noi am ajuns în faţa unor uşi duble care erau intrarea în Împãrãţia Raiului. Eram împietriţi de ce n-i se întîmpla. Mulţumesc cã İsus fiul lui Dumnezeu era acolo cu noi, împreunã cu doi îngeri care aveau fiecare cîte patru aripi. Îngerii au început sã ne vorbeascã, dar noi nu înţelegeam ce spuneau. Limba lor era foarte diferitã de a noastrã, nici nu se asemãna cu altã limbã vorbitã pe pãmînt. Aceşti îngeri ne-au primit şi au deschis cele douã uşi imense. Noi am vãzut un loc minunat, cu multe lucruri diferite. Cînd am intrat înãuntru, o pace perfectã ne-a umplut inimile. Biblia ne spune cã Dumnezeu ne dã pace care depãşeşte orice înţelepciune omeneascã. Filipeni 4:7 “Şi pacea lui Dumnezeu,care covîrşeşte orice minte,sã pãzeascã inimile voastre,întru Hristos İsus.”

Primul lucru pe care l-am vãzut a fost o cãprioarã, şi am întrebat pe una din prietenele mele. Sandra te uiţi şi tu la acelaşi lucru la care mã uit şi eu? Acuma ea nu mai plîngea, nu mai striga ca atunci cînd n-i s-a arãtat iadul. Ea a zîmbit şi a spus: Da Esau, mã uit şi eu la cãprioarã! Atunci am ştiut cã totul este real, cã noi eram într-adevãr în Împãrãţia Raiului. Toatã groaza pe care am vãzut-o în iad am uitat-o repede. Ne bucuram de splendoarea lui Dumnezeu. Ne-am îndreptat cãtre locul unde era cãprioara, în spate era un pom absolut imens! Era chiar în mijlocul paradisului. Biblia ne descrie acest pom în Apocalipsa 2:7 “Cine are urechi sã audã ceea ce Duhul zice Bisericilor: Celui ce va birui îi voi da sã mãnînce din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu.”

Acest pom Îl simbolizeazã pe İsus, pentru cã Hristos este viaţã eternã. În spatele pomului era un rîu cu apã cristalinã. Era atît de curatã şi frumoasã cã nu am vãzut aşa ceva înainte pe pãmînt. Noi vroiam sã rãmînem în locul acela. De multe ori am zis cãtre Domnul: Doamne te rugãm! Nu ne duce afarã din locul acesta! Noi vrem sã stãm aici pentru eternitate! Noi nu vrem sã ne întoarcem înapoi pe pãmînt! Domnul ne-a rãspuns: “Este necesar sã vã întoarceţi înapoi, sã spuneţi tuturor despre lucrurile pe care Eu le-am pregãtit pentru cei ce mã iubesc, cã eu o sã mã întorc înapoi foarte curînd şi rãsplata este la Mine!” Cînd am vãzut rîul am fugit repede şi am intrat înãuntru. Noi ne-am amintit Scriptura care zice: Ioan 7:38 “Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: rîuri de apã vie vor curge din pîntecele lui.”

Apa din acel rîu parcã era plinã cu viaţã şi ne-am scufundat cu totul în ea. Înãuntru şi afarã din apã puteam respira normal. Acel rîu era foarte adînc şi multe feluri de peşti coloraţi înotau prin el. Era aceaşi luminã normalã înãuntru şi afarã. În Rai lumina nu vine dintr-o sursã specificã, totul era la fel de bine luminat. Biblia ne spune cã İsus Hristos este lumina acelui oraş. Apocalipsa 21:23 “Şi cetatea nu are trebuinţã de soare, nici de lunã, ca sã o lumineze, cãci slava lui Dumnezeu a luminat-o şi fãclia ei este Mielul.” Cu mîinile noastre am luat cîţiva peşti afarã din apã, dar aceştia nu mureau. Cînd am vãzut asta, am alergat la Domnul şi l-am întrebat de ce nu mor? Domnul a zîmbit şi a rãspuns cã în Rai nu mai existã moarte, nici plînsete şi nici durere! Apocalipsa 21:4 “Şi va şterge orice lacrimã din ochii lor şi moarte nu va mai fi; nici plîngere, nici strigãt, nici durere nu vor mai fi, cãci cele dintîi au trecut. Dupã ce am plecat de la rîu alergam la fiecare loc pe care-l gãseam, noi vroiam sã atingem şi sã trãim toate lucrurile. Vroiam sã aducem totul înapoi cu noi, pentru cã eram aşa uimiţi de lucrurile pe care le-am vãzut în Rai. Ele pur şi simplu nu se pot explica suficient în cuvinte. Cînd Apostolul Paul a fost luat în Rai, el a vãzut lucruri pe care niciodatã nu le-a putut explica în cuvinte, din cauza lucrurilor mãreţe din Împãrãţia Raiului. 2Corinteni:12 Acolo sînt lucruri pe care le-am vãzut şi nu le putem descrie. Dupã acea am venit la un loc colosal şi mare, un loc foarte minunat şi frumos. Acest loc era plin cu pietre preţioase (aur, diamante, smaralde, rubine). Podeaua era construitã din aur curat. Dupã aceea am mers într-un loc unde erau trei cãrţi foarte mari. Prima carte era BİBLİA fãcutã din aur. În Psalmi ne spune cãci Cuvîntul lui Dumnezeu este etern şi Cuvîntul lui Dumnezeu rãmîne în Rai pe vecie. Noi ne uitam la o BİBLİE imensã din aur, paginile, scripturile, totul era fãcut din aur curat. A doua carte pe care am vãzut-o era mai mare decît Biblia. Ea era deschisã şi un înger sta jos şi scria ceva în carte. Împreunã cu Domnul İsus ne-am apropiat sã privim ce scrie îngerul în carte. Îngerul scria toate lucrurile care se întîmplau pe pãmînt. Tot ce se întîmpla, inclusiv datele, orele, absolut totul era înregistrat în carte. Aceasta se face aşa cum Cuvîntul Domnului ne spune în Apocalipsa 20:12 “Şi am vãzut pe morţi, pe cei mari şi pe cei mici, stînd înaintea tronului şi cãrţile au fost deschise: şi o altã carte a fost deschisã, care este cartea vieţii, şi morţii au fost judecaţi din cele scrise în cãrţi, potrivit cu faptele lor. Îngerul scria toate lucrurile pe care oamenii le fãceau aici pe pãmînt, bune sau rele, toate erau scrise în carte. Noi am continuat sã mergem în locul unde era cea dea treia carte. Aceasta era chiar mai mare decît ultima. Cartea era închisã, dar noi ne-am apropiat de ea. Toţi şapte, împreunã am luat carte jos de pe suportul pe care era aşezatã, aşa cum ne porunceşte Domnul şi am pus-o pe un pilon. Stîlpii şi coloanele în Rai sînt atît de minunate! Ele nu sînt fãcute precum cele de pe pãmînt! Coloanele erau împletite, ele erau construite din diferite pietre preţioase! Unele erau construite din diamante, altele din emeralde pure, altele erau din aur curat şi altele combinate din mai multe pietre preţioase. Atunci am înţeles cã Dumnezeu este proprietarul tuturor lucrurilor aşa cum este scris. “Al Meu este argintul, al Meu este aurul, zice Domnul Savaot.” Atunci am înţeles întru totul cã Dumnezeu este bogat şi ale lui sînt toate bogãţiile lumii. În plus am înţeles cã întregul univers aparţine Dumnezeului nostru şi El vrea sã îl dea tuturor care cer în credinţã. Psalm.2:8 “Cere de la Mine şi-Ţi voi da neamurile moştenirea Ta şi stãpînirea Ta, marginile pãmîntului.

Cartea care am aşezat-o pe pilon era aşa de mare încît trebuia sã umblãm pe fiecare paginã ca sã o putem întoarce. Am încercat sã citim ce era scris în cartea aia, aşa cum Domnul ne-a cerut. La început, era dificil sã citim pentru cã era scris în caractere ciudate pe care nu le înţelegeam. Era diferitã de orice limbã pãmînteascã, era cu desãvîrşire ceva Ceresc. Dar cu ajutorul Duhului Sfînt n-i s-a oferit onoarea sã înţelegem. A fost ca şi cum un bandaj ne-a fost luat de pe ochi şi atunci am putut înţelege scrisul, la fel de clar ca limba noastrã pãmînteascã. Am putut vedea cã numele noastre şapte erau scrise în carte. Domnul ne-a spus cã este Cartea Vieţii. Apocalipsa 3:5 “Cel ce biruieşte va fi astfel îmbrãcat în veşminte albe şi nu voi şterge deloc numele lui din cartea vieţii şi voi mãrturisii numele lui înaintea pãrintelui Meu şi înaintea îngerilor Lui.” Am observat cã numele scrise în carte nu erau asemãnãtoare cu cele de pe pãmînt, aceste nume erau noi. Ca sã se împlineascã Cuvîntul Domnului cînd ne spune cã ne va da nume noi. Apocalipsa 2:17 “Cine are urechi sã audã ceea ce Duhul zice Bisericilor: Biruitorului îi voi da din mana cea ascunsã şi-i voi da lui o pietricicã albã şi pe pietricicã scris un nume nou, pe care nimeni nu-l ştie, decît primitorul. În Rai, puteam sã pronunţãm numele noastre noi, dar de îndatã ce Domnul ne-a adus înapoi pe pãmînt aceste nume ne-au fost şterse din memorie şi din inimã. Cuvîntul lui Dumnezeu este veşnic, adevãrat şi va trebuii sã se îndeplineascã. Prieteni Biblia ne spune in Apocalipsa 3:11. “Vin curînd; ţine ce ai, ca nimeni sã nu ia cununa ta”. În Rai, sînt milioane de lucruri minunate, noi nu le putem exprima în cuvinte. Dar aş vrea sã-ţi spun ceva: Dumnezeu te aşteaptã! Oricum, numai oamenii care stãruie pînã la sfîrşit vor fi salvaţi. Marcu 13:13 “Şi veţi fi urîţi de toţi pentru numele Meu; iar cel ce va rãbda pînã la urmã, acela se va mîntuii.” Dumnezeu sã vã ajute

Va urma…

epiesa.ro

You may also read!

Pakistan: Părinții îndoliați acceptă compensația dar suspectul este eliberat

Familia unui băiat creștin care a fost bătut până la moarte în a doua zi de liceu, a acceptat

Read More...

25 de ani de istorie pentru ghidul „30 de zile de rugăciune pentru lumea musulmană”

Anul acesta se împlinesc 25 de ani de la prima apariţie a ghidului de rugăciune, acesta fiind gândit ca

Read More...

Germania – Ofițer de educație: Credința creștină face copiii încrezători în sine

Când copiii cresc cu povești biblice precum "David și Goliat", în care cei mai slabi au șansa, chiar și

Read More...

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu

© 2010 - 2018 Total Schimbat.ro |Termeni si Conditii

Aboneaza-te la Total Schimbat.ro