SocialStiri

Julea Ward – Lupta ȋmpotriva imoralitӑții

Cu siguranțӑ cӑ majoritatea dintre dumneavoastrӑ nu ați auzit sau citit despre Julea Ward, și cu siguranțӑ nici nu veți auzi sau citi despre ea decât ȋn materialele noastre. Motivul este cӑ Julea Ward nu e o vedetӑ lumeascӑ sau un supermodel care pozeazӑ ȋn poziții seductive pentru a atrage ațenția bӑrbaților sau pentru a i se afișa pozele ȋn tabloide. Nici pe departe. Dimpotrivӑ, Julea Ward este un exemplu contemporan al conștiinței creștine ȋn acțiune. O tânӑrӑ al cӑrei caracter se asemuiește modelelor de viațӑ moralӑ menționate ȋn Biblie, ȋn primul rând Estera, Daniel, Iosif, ori alte personalitӑți care și-au pӑstrat puritatea minții și a trupului ȋn mijlocul unei generații de oameni imorali. 

O tânӑrӑ creștinӑ de culoare din Michigan, credincioșia și devotamentul pe care ea le-a dovedit ȋn confruntarea cu presiunile universitӑții i-au dat câștig de cauzӑ ȋntr-un tribunal federal de recurs din Cincinnati, Ohio. Ȋntr-o decizie unanimӑ de 3-0 emisӑ pe 27 ianuarie, judecӑtorii influenței curți americane au declarat, rӑspicat și pe ȋnțelesul tuturor, cӑ discriminarea ȋmpotriva creștinilor care se opun homosexualitӑții pe baza convingerilor lor religioase este strict interzisӑ. Decizia este foarte importantӑ și implicațiile ei pentru libertatea de conștiințӑ vaste. Ȋncӑ așteptӑm curțile europene și canadiene sӑ emitӑ decizii similare pentru protejarea drepturilor creștinilor Europei și Canadei. Ȋn ultimii ani am fost obișnuiti cu decizii ȋngrozitoare parvenite din tribunalele britanice, olandeze, germane, și mai ales Curtea Europeanӑ a Drepturilor Omului care au rezolvat conflictul ȋntre valori, ȋn majoritatea cazurilor, ȋn favoarea homosexualilor. Ȋn Canada pastori și creștini care s-au pronunțat ȋmpotriva homosexualitӑții sau au refuzat sӑ oficieze “cӑsӑtorii” unisex, au fost concediați sau amendați cu amenzi exorbitante. Ȋn Suedia și Marea Britanie pastori au fost arestați pentru cӑ au propovӑduit ȋmpotriva homosexualitӑții, din altar sau de pe strӑzile Stockholmului sau ale Londrei. Iată, ȋnsӑ, cӑ credincioșia lui Julea Ward a schimbat, spre bine, cursul, care pânӑ acum pӑrea ireversibil, al discriminӑrii creștinilor ȋn raport cu “drepturile” homosexualilor.

Despre ce Este Vorba?

 Ȋn mai 2006, tânăra Julea Ward s-a ȋnscris ȋntr-un program de masterat ȋn consiliere (couseling) la East Michigan University. A fost o studentӑ de nota zece, intrând, ȋn 2009, ȋn ultimul an de masterat cu o medie de 3.91. [Nota AFR: media maximӑ ȋn universitӑțile SUA este 4.00] Pe parcursul anilor și-a exprimat fӑrӑ echivoc convingerile creștine ȋn cursurile pe care le-a luat. A afirmat cu curaj, ȋn conformitate cu convingerile ei religioase, cӑ homosexualitatea este un pӑcat, cӑ relațiile ȋntre persoane de același sex sunt imorale, la fel cum sunt și relațiile sexuale ȋntre persoane de sex opus necӑsӑtorite, ori adulterul. Profesorii nu au privit-o cu ochi buni, dar Julea a perseverat. Nimic rӑu nu i s-a putut imputa ȋn comportament, iar notele i-au fost mari.

Ȋn ultimul an de cursuri Julea a început și practica, când s-a izbit de un conflict ȋntre convingerile ei religioase și cerințele viitoarei profesii. De la ȋnceput și-a informat profesorii cӑ nu va putea consilia cupluri homosexuale atâta timp cât i se cere sӑ le afirme ȋn mod pozitiv stilul lor de viațӑ pe care ea ȋl vedea ca fiind imoral și incompatibil cu convingerile ei religioase. A rӑmas dispusӑ sӑ-i consilieze ȋn alte probleme de viațӑ, fӑrӑ ȋnsӑ a-și exprima aprobarea fațӑ de modul lor de viațӑ. Ȋn toamna lui 2009 i s-a dat exact acest subiect și l-a refuzat. A cerut sӑ i se permita sӑ fie scutitӑ de consilierea cuplurilor homosexuale. Profesorii au fost indignați, au dus-o înaintea senatului universităţii unde au acuzat-o de discriminarea ȋmpotriva homosexualilor și i-au oferit două alternative – fie ȋși schimbӑ opiniile fațӑ de homosexualitate, fie se retrage din progamul de masterat. A refuzat ambele alternative, iar senatul a votat ȋn unanimitate (11 – 0) sӑ fie exmatriculatӑ din program. Dupӑ exmatriculare Julea a dat universitatea ȋn judecatӑ. A pierdut cazul ȋn instanțӑ și a fӑcut recurs. Pe 27 ianuarie tribunalul de recurs i-a dat câștig de cauzӑ.

Julea a fost reprezentatӑ de un grup de avocați creștini de elitӑ, iar universitatea la fel. Profesori de drept de la diferite facultӑți de drept americane au intervenit ȋn caz, la fel ca și câteva grupuri homosexuale. Liniile acestei bӑtӑlii spirituale și intelectuale au fost marcate și argumentele s-au derulat ȋn succesiune rapidӑ. Tribunalul, ȋnsӑ, nu a fost impresionat. Ȋntr-o decizie de 22 de pagini a afirmat ȋn termeni rӑspicați și clari libertatea religioasӑ și de conștiințӑ. Ȋn conformitate cu Constituția, a afirmat tribunalul, pedagogii nu au dreptul de a suprima opiniile religioase ale studenților universitӑții. Chiar ȋn contextul secular, a adӑugat curtea, simțӑmintele religioase sunt protejate de constituție. Iar toleranța trebuia ȋnțeleasӑ ȋn ambele sensuri. “Toleranța este ca o stradӑ cu douӑ sensuri.” Se dӑ, dar se și primește. Altfel e tiranie și discriminatorie. Universitatea cerea toleranțӑ din partea studenților, dar și universitatea trebuia sӑ dovedeascӑ toleranțӑ fațӑ de convingerile religioase ale studenților.

Un Exemplu Demn de Imitat

Am ales sӑ dedicӑm ediția de astӑzi acestui caz excepțional pentru cӑ el constituie un model demn de urmat pentru țoți creștinii, dar mai ales pentru cei tineri. Vrem, nu vrem, suntem angajați ȋntr-o luptӑ pentru valori. Majoritatea dintre noi suntem pasivi fațӑ de acest conflict. Unora ne face impresia cӑ și acest val anticreștin va trece – curând. Ori cӑ nu ne va afecta valorile. Ori nu pe noi, ȋn România. Ori nu bisericile noastre, din România. Ori nu familiile noastre sau copiii noștri, din Romania. Cum ne ȋnșelӑm! Ne spunem cӑ o datӑ intrați ȋn Europa, trebuie sӑ acceptӑm “valorile Europei,” adicӑ cele seculare, așa cum ele sunt definite, ȋnțelese sau practicate la Londra, Stockholm și Amsterdam. Ori cele devizate și rӑspândite de stânga seculara europeanӑ. Nu tocmai.

Aici e vorba și de responsabilitatea noastrӑ ca pӑrinți. Caracterul tinerei Julea a fost, fӑrӑ ȋndoialӑ, fasonat de educația primitӑ acasӑ, ȋn familie, ȋn bisericӑ, de la pastorul ei sau de la ȋnvӑțӑtorii de școalӑ duminicalӑ. Ajunsӑ maturӑ nu a uitat educația creștinӑ acumulatӑ ȋn vremea prunciei și a adolescenței. La vremea sorocitӑ de Dumnezeu și-a pus ȋn actiune constiinta creștinӑ, iar rezultatul integritӑții ei este unul foarte benefic pentru creștinii Americii. Și nu numai. Creștinii nu mai pot fi constrânși sӑ actioneze ȋmpotriva conștiinței lor. Dar pentru asta au nevoie de curaj. Ȋn lupta pentru valori nu e loc pentru timiditate, șovӑire sau ȋndoialӑ. Julea nu și-a conformat tiparul minții gândirii “veacului acestuia,” și, asemenea lui Daniel, a refuzat sӑ ȋși murdӑreascӑ mintea cu ȋnvӑțӑturile și “valorile” murdare ale secularismului Mileniului Trei. (Daniel 1:8 “și Daniel și-a pus ȋn gând sӑ nu se spurce cu bucatele și vinul regelui și a cerut voie cӑpeteniei famenilor sӑ nu se pângӑreascӑ.”) Așa cum ne ȋnvațӑ Sfântul Apostol Pavel la Romani 12:2 (“Și sӑ nu vӑ potriviți cu acest veac, ci sӑ vӑ schimbați prin ȋnnoirea minții, ca sӑ deosebiți care este voia lui Dumnezeu, ce este bun și plӑcut și desӑvârșit.”) Biruința cazului Ward nu poate fi subestimatӑ. E o biruințӑ pentru creștinii de pretutindeni, pentru toți care, ca și noi, doresc sӑ-și trӑiascӑ viața și sӑ-și afirme valorile creștine ȋn spatiul public.

Surse: Ȋn linkul acesta gӑsiți decizia judecӑtoreascӑ: http://www.adfmedia.org/files/WardAppellateDecision.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1 iar aici un articol despre acest caz: http://www.deseretnews.com/article/print/700219775/Christian-student-wins-appeal-in-discrimination-case-against-university.html

Articol trimis de AFR

Tags
Show More

Silviu Firulete

“Pentru mine, a lucra pentru Dumnezeu și a rӑspândi Cuvântul Lui cel Sfânt este o chemare divinӑ ȋncӑ de când eram copil mic. Știu și ȋmi place sӑ cred cӑ tot ceea ce fac pentru lucrarea Sa este o binecuvântare pentru cei din jurul meu, iar când voi fi chemat acasă ȋn Cerul Sfânt, voi fi rӑsplӑtit pentru tot ceea ce am lucrat și am investit ȋn lucrarea Lui.”

Related Articles

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back to top button
Close
Close