Eu Sunt

autor: Ioan Daniel

Aşa vorbeşte Domnul
Israele— Celce te-a făcut
Eu am întemeiat Pământul
Şi doar Eu l-am conceput

Afară astăzi de Mine
Nu este Mântuitor
Căci doar mâna Mea vă vine
Chiar şi azi în ajutor

Mai nainte decât Mine
Niciun Dumnezeu n-a fost
Nu există-n slăvi senine
Nimeni nu mai e la post

Eu sunt doar Acel ce sânt
Şi nu mai— există altul
Nici în cer nici pe Pământ
Eu sunt doar Eu Prea Înaltul

Înafară dar de Mine
Nu este Mântuitor
Eu şi azi te chem pe tine
Ca să-ţi vin în ajutor

Eu sunt Cel ce am vestit
Nu-s străin azi între voi
Numai Eu am mântuit
Şi-am creat azi oameni noi

Acelaşi de la-nceput
Sunt şi azi şi vă iubesc
Numai Eu vă sunt un scut
Şi doar Eu vă mântuiesc

Pe jos când Eu dar lucrez
Cine poate sta-mpotrivă
Eu pe oameni îi aşez
Ca pe ape în derivă

De aceea aşa vorbeşte
Al vostru Mântuitor
Cel ce azi vă dăruieşte
Mila-n vecii vecilor

Eu sunt Domnul pentru voi
Făcătorul lui Israel
Eu am creat oameni noi
Eu în singurul Meu fel

Nu-s străin azi între voi
Ci vă sunt o mărturie
Şi nu vreau de Mine goi
Să păşiţi în veşnicie

Vă chem astăzi la izvoare
Nu mai staţi nepăsători
A vieţii noi răcoare
I-aşteaptă pe muritori

O veniţi acum la Mine
Vin şi lapte cumpăraţi
Este azi pentru oricine
Are ochii lui curaţi

Cine vrea să înţeleagă
Este gratis astăzi tot
Vin şi lapte masa-ntreagă
Doar să crezi în Savaot

Doar să crezi azi în Mesia
Fiul Celui veşnic Sfânt
Căci e Viaţa Veşnicia
Omului de pe Pământ

Jugul Meu voi îl luaţi
Căci e bun şi-i de folos
Mie inima să-mi daţi
Mie Mielului Hristos

Fiţi dar buni şi fiţi miloşi
Încrezându-vă în Mine
Căutând ca serioşi
Să fiţi toţi cu orişicine

Eu odihnă azi vă dau
O veniţi la apa vie
Ca pe stâncă să vă iau
Pe toţi până-n veşnicie

Nu răspundeţi negativ
Ci păşiţi spre biruinţă
Căci n-aveţi nici-un motiv
Să n-aveţi în voi credinţă

Înţelegeţi cursul vieţii
Şi azi ce vi se oferă
Voi să fiţi de azi drumeţii
Înspre cea mai sfântă eră

Căci încrederea-n Hristos
Este drumul înspre rai
Dacă tu-l primeşti de jos
Acolo tu o să stai

Fii lumină astăzi dar
Şi cu sufletul veghează
Ca să fii mărgăritar
Inima să-ţi fie trează

Lasă a lumii-nvechituri
Lasă lucrurile rele
Tu învaţă din Scripturi
Ce să faci aici cu ele

Ce e rău tu părăseşte
Şi primeşte-l pe Hristos
Numai El îţi dăruieşte
Tot ce-ţi este de folos

Prinde-te cu a tale mâini
De Hristosul viu acum
Şi în dragostea dintâi
El să-ţi fie ţintă— drum

Dă-i Lui Isus azi fiinţa
Dă-i Lui Isus duhul tău
În schimb El să-ţi dea credinţa
Domn să-ţi fie—Dumnezeu

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu

© 2010 - 2017 Total Schimbat.ro |Termeni si Conditii

Aboneaza-te la Total Schimbat.ro