Mesaj Biblic

Blogul lui Jaerock Lee: Ce este profeţia?

Biblia ne vorbeşte despre numeroasele metode prin care putem auzi vocea lui Dumnezeu. Este o voce dată de Însuşi Dumnezeu şi este, de asemenea, vocea Duhului Sfânt. De asemenea, uneori Dumnezeu ne vorbeşte printr-un înger cu înfăţişare de om. Dumnezeu ne vorbeşte şi prin profeţie.

„Mâna Domnului a venit peste mine şi m-a luat în Duhul Domnului, şi m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase.  M-a făcut să trec pe lângă ele, de jur împrejur, şi iată că erau foarte multe pe faţa văii şi erau uscate de tot.  El mi-a zis: „Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învie?” Eu am răspuns: „Doamne Dumnezeule, Tu ştii lucrul acesta!”  El mi-a zis: „Proroceşte despre oasele acestea şi spune-le: „Oase uscate, ascultaţi cuvântul Domnului!  Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu către oasele acestea: „Iată că voi face să intre în voi un duh, şi veţi învia!  Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune un duh în voi, şi veţi învia. Şi veţi şti că Eu sunt Domnul.”  Am prorocit cum mi se poruncise. Şi pe când proroceam, s-a făcut un vuiet, şi iată că s-a făcut o mişcare, şi oasele s-au apropiat unele de altele.” (Ezechiel 37:1-7).

„Căci mărturia lui Isus este duhul prorociei” (Apocalipsa 19:10).

Profeţia înseamnă a vorbi pentru altcineva. În rândul profeţilor există unii care vorbesc în numele unui om sau în numele lui Dumnezeu.

În Ezechiel 37, putem vedea că Duhul lui Dumnezeu era cu Ezechiel, şi Dumnezeu a vorbit prin gura lui Ezechiel. Deoarece Dumnezeu vorbea prin gura unui om, sentinţele erau la modul imperativ. Profeţia nu este făcută de către om, ci de către Duhul lui Dumnezeu, adică Duhul Sfânt. Duhul Sfânt lucrează în armonie printr-un om, pentru a transmite voia lui Dumnezeu. Aşadar, este cuvântul adevărat, garantat şi  recunoscut de către Dumnezeu. Atunci care este duhul profeţiei?

Dacă vorbeşti adevărul prin Duhul Sfânt, Îl mărturiseşti pe Isus, care este Adevărul. Deci, din cauză că duhul lui Isus este mărturisit prin om, cine vorbeşte adevărul prin Duhul Sfânt, atunci omul profeţeşte. Acesta este duhul profeţiei. Aşa cum profetul Ezechiel a ascultat de cuvântul lui Dumnezeu şi a profeţit, dacă există o persoană care poate profeţi cuvântul lui Dumnezeu, noi putem primi multe revelaţii.

Putem vedea că Isus doreşte ca noi să primim revelaţii, aşa cum a spus în Matei 11:27: „Toate lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu; şi nimeni nu cunoaşte deplin pe Fiul, afară de Tatăl; tot astfel nimeni nu cunoaşte deplin pe Tatăl, afară de Fiul, şi acela căruia vrea Fiul să i-L descopere”. De asemenea, apostolul Pavel a spus în 2 Corinteni 12:1, „Este nevoie să mă laud, măcar că nu este de folos. Voi veni totuşi la vedeniile şi descoperirile Domnului.”

Dacă putem primi descoperirile lui Dumnezeu exact ca apostolul Pavel, Îl putem înţelege clar pe Dumnezeu şi chiar putem ajunge să cunoaştem lucrurile care vor veni. Numai când ştim lucrurile care vor veni în viitor, ne putem pregăti pentru perioada revenirii Domnului, care va veni ca un hoţ.

Jaerock Lee, Christian Telegraph

Show More
Banner Pozitie 4 (liber)

Ioana Heredea

"Adevarata avutie a omului nu consta in bani, ci intr-un suflet echipat pentru viata de dupa moarte. Consider ca cel mai frumos mod de a fi o binecuvantare si, in acelasi timp, binecuvantat inseamna sa arunci samanta in locul potrivit, contribuind la cresterea spirituala a altora."

Related Articles

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back to top button