Mesaj Biblic

Sincer… dar greșit!

Construcția unei clӑdiri adecvate și trainicӑ este posibilӑ prin folosirea unei unelte numite fir cu plumb. Fӑrӑ o asemenea unealtӑ constructorul care poate fi bine intenționat și sincer este pasibil sӑ facӑ erori serioase. Ȋn același mod, viața noastrӑ și crezurile noastre trebuie sӑ fie cӑlӑuzite de firul cu plumb al Cuvântului lui Dumnezeu (Psalmul 119:105; 2 Timotei 3:15; Amos 7:8). Și Domnul mi-a zis: “Ce vezi, Amos?” Și eu am zis: “Un fir cu plumb”. Și Domnul a zis: “Iatӑ, voi pune un fir cu plumb ȋn mijlocul poporului Meu Israel, și nu voi mai trece pe lângӑ ei.

Un concept popular este: “Nu conteaza ce crezi, câtӑ vreme ești sincer.” Totuși, omul trebuie sӑ fie sincer ȋn credințӑ și sӑ facӑ ceea ce este corect. Avem un mare respect pentru un om care este ȋn mod serios sincer ȋn convingerile sale, ȋncât este gata sӑ moarӑ pentru ele. Dar sinceritatea nu este suficientӑ.

Ȋn cartierul Manhattan, New York, se solicita ȋntr-o rețetӑ o cantitate de sulfat de bariu, dar farmacistul a folosit ȋn schimb sulfit de bariu. Este o diferențӑ de doar o literӑ ȋntre numele celor douӑ substanțe. Una este folositӑ pentru scopuri curative, cealaltӑ este o otravӑ mortalӑ. Femeia care a luat medicamentul a murit. Ȋn mod evident, farmacistul a fost sincer, crezând cӑ a dat medicamentul corect. Ȋn cazurile ȋn care consecințele sunt atât de serioase, se cere certitudine.

Poate fi chiar mult mai periculos sӑ crezi un lucru greșit decât sӑ bei otravӑ din greșealӑ. Pierderea vieții unui om este un lucru serios, dar a te juca cu sufletul poate sӑ facӑ o mare diferențӑ ȋn ceea ce privește destinul nostru veșnic.

Afirmația “Nu conteazӑ ce crezi, câtӑ vreme ești sincer” presupune cӑ orice credințӑ este ȋn regulӑ și te va duce ȋn ceruri, daca o urmezi ȋn mod sincer. Dar acest lucru nu este adevӑrat!

Apostolul Pavel a fost foarte plin de râvnӑ și sincer când i-a persecutat pe creștini. Dar el a avut nevoie de o inimӑ nouӑ – o naștere din nou. Nu conteazӑ cât de mult și cu cât de multӑ sinceritate ar fi urmat el aceastӑ cale, el ar fi fost pierdut (Fapte 9).

Cele cinci fecioare nechibzuite au fost foarte sincere atunci când au venit la ospӑțul de nuntӑ și au spus: “Doamne, Doamne, deschide-ne”, dar El le-a rӑspuns: “…Nu vӑ cunosc!” Vezi Matei 25: 1-13.

Proorocii lui Baal au fost deosebit de sinceri atunci când au cerut dumnezeului lor sӑ rӑspundӑ cu foc pe muntele Carmel. Ei au fost atât de sinceri, ȋncât au strigat tare și s-au tӑiat cu sӑbiile și sulițele, pânӑ ce a curs sânge pe ai, dar n-au putut primi niciun rӑspuns. Vezi 1 Ȋmpӑrați 18.

Mulți oameni sunt foarte zeloși și ȋnflӑcӑrați atunci când se ȋnchinӑ la reprezentӑrile lor din lemn sau piatrӑ. Unii merg ȋn pelerinaj sau stau pe paturi cu cuie. Oamenii sunt gata sӑ-și dea viața pentru ceea ce cred cӑ este drept. Dovedește sinceritatea și voința lor de sacrificiu și suferințӑ, adevӑrul religiei lor?

Isus a spus: “Nu orșicine-Mi zice: <<Doamne, Doamne>> va intra ȋn Ȋmpӑrӑția cerurilor, ci cel ce face voia Tatӑlui Meu care este ȋn ceruri” (Matei 7:21). Mulți vor crede sincer cӑ ușile cerurilor se vor deschide pentru ei, fiindcӑ au proorocit ȋn Numele Domnului, au alungat draci ȋn Numele Lui și au fӑcut multe lucruri minunate. Dar El le va rӑspunde: “Niciodatӑ nu v-am cunoscut; depӑrtați-vӑ de la Mine, voi toți care lucrați fӑrӑdelege” (Matei 7:23)

Pentru a fi mântuit este necesar sӑ-L cunoști pe Domnul Isus și sӑ faci voia Sa. Aceasta necesitӑ o totalӑ dedicare fațӑ de cea ce reveleazӑ Dumnezeu. Atunci Cuvântul lui Dumnezeu te va cӑlӑuzi cu precizie ȋn cercetarea adevӑrului din Scripturi. Citim: “Cuvântul Tau este o candelӑ pentru picioarele mele, și o luminӑ pe cӑrarea mea” (Psalmul 119:105) și de asemenea: “Cercetați Scripturile, pentru cӑ socotiți cӑ ȋn ele aveți viața veșnicӑ, dar tocmai ele mӑrturisesc despre Mine” (Ioan 5:39).

Biblia ne ȋnvațӑ limpede cӑ un ucenic al lui Hristos trebuie sӑ ducӑ o viațӑ ȋn care sӑ-și poarte crucea, de renunțare de sine, de lipsӑ de egoism și de supunere. A nu ține cont de aceste ȋnvӑțӑturi ȋnseamnӑ sӑ fii ȋn mod tragic greșit ȋn ȋnțelepciunea voii lui Dumezeu.

Atunci când ne pocӑim și Isus intrӑ ȋn inima noastrӑ, Duhul Sӑu ne dӑ o nouӑ cӑlӑuzire. Duhul Sӑu ne dӑ mӑrturia cӑ suntem copiii Sӑi. “Cӑci toți cei ce sunt cӑlӑuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Ȋnsuși Duhul adeverește ȋmpreunӑ cu duhul nostrum cӑ suntem copii ai lui Dumnezeu” (Romani  8:14,16).

Autor necunoscut

Show More

Silviu Firulete

“Pentru mine, a lucra pentru Dumnezeu și a rӑspândi Cuvântul Lui cel Sfânt este o chemare divinӑ ȋncӑ de când eram copil mic. Știu și ȋmi place sӑ cred cӑ tot ceea ce fac pentru lucrarea Sa este o binecuvântare pentru cei din jurul meu, iar când voi fi chemat acasă ȋn Cerul Sfânt, voi fi rӑsplӑtit pentru tot ceea ce am lucrat și am investit ȋn lucrarea Lui.”

Related Articles

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back to top button